LECA is vanaf nu Histories!

LECA is vanaf nu Histories!

Sinds begin 2019 vormen LECA, Heemkunde Vlaanderen en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Je kan bij Histories terecht voor hulp bij al je vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via o.m eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en -deling een speerpunt in onze dagelijkse werking.

Om op de hoogte te blijven van de toekomstige acties en werking van Histories kun je via deze link intekenen op onze nieuwsbrief.
Meer weten? Je kan ons bellen op het nummer 015 80 06 30. Liever elektronisch? Via info@historiesvzw.be helpen wij je graag verder.