Van LECA naar Histories

Deze website vormde tot eind 2018 een onderdeel van LECA's werking rond cultuur van alledag. Vanaf 2019 gaat LECA op in Histories vzw. Alle informatie op deze website krijgt binnenkort een plek op www.historiesvzw.be. Voor vragen of ondersteuning rond cultuur van alledag kun je Histories bereiken op het nummer 015 80 06 30 of via info@historiesvzw.be.

LECA is vanaf nu Histories!

Sinds begin 2019 vormen LECA, Heemkunde Vlaanderen en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.