Hart voor volkscafés

In de loop van 2008 en 2009 heeft LECA met het project ‘Hart voor volkscafés’ het belang en de waarde van de volkscafés in Vlaanderen en Brussel aangetoond. Hiermee wilde de organisatie benadrukken dat de volkscafés niet alleen belangrijk zijn als plekken waar mensen elkaar ontmoeten; door de unieke manier waarop ze onroerende, roerende en immateriële elementen combineren vormen ze ook een waardevol onderdeel van het cultureel erfgoed in Vlaanderen.