Studiedag

Studiedag Driekoningen hier en elders in Europa
Op 6 januari vieren we Driekoningen. Voor heel wat kinderen uit België en Nederland is dit feest de aanleiding om er samen op uit te trekken. Verkleed als de drie wijzen gaan ze van deur tot deur om bedelliedjes te zingen. De toehoorders stoppen de zangertjes daarna wat geld of snoepgoed toe. Maar was dat altijd zo en hoe is dat in andere streken van Europa? De studiedag belicht dit bijzondere element uit ons immaterieel cultureel erfgoed. Het is een feest met een lange geschiedenis en is vaak afgebeeld op schilderijen van bekende zeventiende- en achttiende-eeuwse schilders. In de voormiddag wordt ingegaan op de geschiedenis en hoe de viering van Driekoningen zijn weg naar een groot publiek vindt. In het namiddaggedeelte staat de praktijk centraal en focussen we op enkele inspirerende voorbeelden op het vlak van borgen.
10 jaar UNESCO en ICE

In 2013 bestaat de Unesco Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 10 jaar. Wereldwijd wordt deze 10de verjaardag aangegrepen om terug te blikken op wat intussen verwezenlijkt werd. Ook Vlaanderen, dat de Conventie in 2006 geratificeerd heeft, grijpt deze gebeurtenis aan om 10 jaar immaterieel cultureel erfgoedwerking in de kijker te zetten. Het jubileumjaar is bovendien ook het ideale moment om alvast een blik te werpen op wat de toekomst kan brengen. Met het oog daarop wordt op 6 november 2013 een internationale colloquium georganiseerd.

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw biedt een overzicht van alle relevantie opleidingen en cursussen. Op www.faronet.be vind je in de kalender een overzicht van cursussen, opleidingen, seminaries, studiedagen, congressen, workshops op het vlak van erfgoed. Organisaties kunnen het overzicht aanvullen met eigen initiatieven.

FARO vormingsactiviteiten

Subscribe to RSS - Studiedag