E-documenten

De Foorkrant

In het kader van Erfgoeddag 2014 organiseerde LECA onder de noemer Allez Allez een pop-uptentoonstelling en een wandeling in de kermissfeer van vroeger en nu.  In onze Foorkrant vind je een schat aan Kortrijkse kermiskennis. Allez Allez! werd georganiseerd door LECA in samenwerking met het Kermiserfgoedcomité VBF-DFB vzw en de Erfgoedcel Kortrijk.

De Foorkrant kan je hier downloaden.

Inspiratiebrochure bedelzangtradities

Of mensen nu zingen voor Sint-Maarten, Sint-Catharina, Nieuwjaar of Driekoningen: een ding hebben ze gemeen. Ze gaan uit van het principe ‘wie zingt, die krijgt’. Maar hebben bedelzangtradities nog toekomst? In welke streken zingt men uit volle borst en waar blijft het oorverdovend stil? En vooral: hoe zorgen mensen er voor dat de tradities in hun streek levend blijven? Je komt er alles over te weten in de inspiratiebrochure over bedelzangtradities die we samen schreven met Erfgoedcel k.ERF. 

Inspiratiebrochure reuzenerfgoed
De toekomst van een reus vrijwaren doe je niet in een handomdraai. Uit de provinciale reuzenontmoetingsdagen die LECA en Reuzen in Vlaanderen het afgelopen jaar organiseerden, bleek  dat tal van reuzenverenigingen met veel succes een eigen aanpak of methode bedacht hebben om ervoor te zorgen dat hun reus er nog een hele tijd tegenaan kan gaan. En wat voor de ene vereniging werkt, kan ook voor een andere erg nuttig zijn. Om dergelijke informatie makkelijk te delen stelde LECA samen met Reuzen in Vlaanderen een inspiratiebrochure over de reuzencultuur op.
Jaarverslag 2013

2013 was het jaar van de traditiedrager voor LECA. Nooit eerder begeleidden we zoveel mensen en groepen bij het borgen van hun immaterieel erfgoed. Meer dan 1200 mensen namen deel aan een van onze vormings- of ontmoetingsmomenten. LECA kiest resoluut voor het versterken van de erfgoedvaardigheden van traditiedragers. Door mensen te trainen, te adviseren, te ondersteunen en samen te brengen rond erfgoedzorg, bouwen we samen aan een stevigere toekomst voor immaterieel erfgoed.  2013 was ook het jaar van samenwerking.

Inspiratiebrochure 'Op handen gedragen'

Via de inspiratiebrochure 'Op handen gedragen' willen LECA, CRKC en KADOC organisatoren van processies helpen bij het vrijwaren van hun processie-erfgoed. De publicatie bevat dan ook tal van suggesties en tips om op een duurzame manier om te gaan met de tradities, voorwerpen en documenten die aan een processie verbonden zijn. Bovendien plaatst 'Op handen gedragen' ook tal van praktijkvoorbeelden in de kijker, die de nodige inspiratie bieden om zelf aan de slag te gaan.

Presentaties studiedag ‘Op handen gedragen’
Op 16 november 2013 organiseerden LECA, KADOC en CRKC samen de studiedag ‘Op handen gedragen’, die volledig in het teken stond van hoe op een duurzame manier met het erfgoed van processies kan omgegaan worden. Na een algemene inleiding over de processiecultuur in Vlaanderen door Nienke Roelants gaven LECA, CRKC en KADOC toelichting bij hoe je respectievelijk immaterieel, roerend en documentair processie-erfgoed kan vrijwaren voor de toekomst. In het namiddaggedeelte lag de focus op de praktijk. Alle presentaties van de studiedag zijn ook online te raadplegen.
handleiding 'Nadenken over erfgoedzorg: het worldcafé'
In het kader van de reeks handleidingen die tapis plein uitbrengt om erfgoedgemeenschappen op weg te helpen met hun erfgoedzorgplan, werkte LECA mee aan een brochure over hoe je een worldcafé organiseert.
Verslagboek 'Processies met een Mariabeeld'
In 2012 bestendigde LECA de resultaten van het onderzoeksluik van het traject Maria door Vlaanderen Gedragen (2007) door het bestaande partnerschap met Maria door Vlaanderen Gedragen vzw verder uit te bouwen. LECA onderzocht daartoe met welke problemen en uitdagingen organisatoren van processies met een Mariabeeld te kampen hebben en bundelde de resultaten in een verslagboek.
Subscribe to RSS - E-documenten