Jaarmarkt en Volksfestival (Anderlecht)

De feestendatabank is verhuisd en kreeg een nieuw jasje!

De nieuwe feestendatabank is te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be/aanbod/databanken/feesten/

Veel feestplezier!

Jaarmarkt en Volksfestival (Anderlecht)
Tijdstip
de dinsdag die volgt op de zondag na 12 september (de naamdag van Sint-Guido)
Locatie
Anderlecht
Algemene info

Tot in het begin van de negentiende eeuw moesten de Anderlechtse handelaren telkens naar de Grote Markt in Brussel om hun waren te verkopen. In 1825 vroegen ze daarom toestemming aan het gemeentebestuur om in Anderlecht zelf ieder jaar een markt te mogen organiseren waar vee en andere producten konden worden verkocht. De gemeenteraadsleden gaven hun toestemming en Willem van Oranje, die in dat jaar de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden verenigde en dus aan het hoofd van het land stond, ondertekende een decreet dat de jaarmarkt mogelijk maakte. De eerste editie werd nog datzelfde jaar georagniseerd.  

De jaarmarkt in Anderlecht heeft steeds plaats op de eerste dinsdag die volgt op de zondag na 12 september. 12 september is de dag waarop van de dood van Sint-Guido, de patroonheilige van Anderlecht, wordt gedacht. Naast Anderlecht is Sint-Guido ook patroon van de kooplui, veehandelaars, boeren, knechten, kosters, beiaardiers, klokkenluiders, pelgrims en vrachtvervoerders.

De jaarmarkt start om 9u 's morgens. Een van de grote publiekslokkers is de braderij in het centrum van de stad. Om en bij de 600 marktkramers zetten dan over een afstand van vier kilometer hun kraampjes op. Een ander vast onderdeel op het jaarprogramma zijn de veeprijskampen, die plaats hebben in de straten rond het Dapperheidsplein. Zo zijn er in de d'Aumalestraat wedstrijden voor paarden en klein gevolgte, is de prijskamp voor runderen telkens in de Anderlechtse Weggevoerdenstraat en heeft de wedstrijd voor honden plaats op de binnenkoer van het Erasmushuis. Verder wordt op het Verzetsplein ook een sierteeltwedstrijd georganiseerd en kunnen daar planten en bloemen worden gekocht. In de Wayezstraat, op het Lindeplein en het Dapperheidsplein is er kermis.

Op de laatste zaterdag voor de jaarmarkt gaat sinds 1991 ook ieder jaar weer de Sint-Guidoprocessie uit.

Organiserende vereniging
Dienst Feesten en Plechtigheden
Contactgegevens
Dienst Feesten en Plechtigheden
Dapperheidsplein 27
1070 Anderlecht
Telefoon: 02 529 70 30