Sefa Bubbels (Beselare)

%AutoEntityLabel%
Volledige naam: 
Sefa Bubbels
Geslacht: 
Vrouw

Organisatie

Beherende organisatie
Heksenstoet vzw
Contactgegevens
Mario Berteloot (Regieteam Heksenstoet)
Kloosterlaan 25
8980 Beselare
057 46 62 72

Geboorte

Bouwjaar
1959
Aanleiding
Met Sefa als reuzin gaan we terug naar het prille begin van de heksenstoet. Ter gelegenheid van Zonnebestraat-kermis met bâmis 1959, werd door de studentenclub 'Pijp en Blaas' een reuzenheks boven de doopvont gehouden.
De reus is gedoopt
De doopceremonie werd geleid door Johannes de Doper. Na het dopen trok men van de ene horecazaak naar de andere.
Omer Delvoye is de peter van de reus.
Romain Taillieu is de meter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Dorpsfiguur
Verhaal achter de reus
Heksenmeesteresse, een ferme klosse, breed geschouderd, streus en sterk lijk een eikenboom met armen en handen lijk kliefhamers en macht lijk een paard. Sefa huizenierde in de Steenuilbos waar ze 1667 ter wereld gekomen is. Ze is er blijven wonen nadat haar ouders Judocus Bubbels en Joanna Belettere waren gestorven. Sefa werkte als koeimaarte op het nabijgelegen Moerhof. Op haar zesentwintigste trouwde ze met een vondeling 'Pieren Bierboom' en ze kregen te reke zeven kinderen. Rond 1700 woedde de pest in alle hevigheid en verloor Sefa haar man en vijf kinderen aan deze vreselijke plaag. De twee overgeblevenen kozen hun eigen weg en zo bleef Sefa alleen achter. Vanaf dan gebeurden er vreemde dingen in de omgeving van het Steenuilbos waarbij Sefa als zonedebok werd aanschouwd. Op een dag werd ze bij de baljuw ontboden die een lijst van klachten had tegen haar. Uit wraak riep Sefa dezelfde nacht alle heksen uit Beselare bijeen. 's Anderendaags stond de hele parochie overeind. Overal was er wel iets gebeurd. Van dan af kreeg Beselare de naam van 'Toveresseparochie'. Sefa stierf in 1750. Niemand durfde haar naar het kerkhof te voeren. Uiteindelijk werd de koetsier van het kasteel belast met deze opdracht. Bij het zakken van de kist braken de koorden en viel de kist opzij. Tijdens het begraven barstte er een enorm onweer los en schoot het Steenuilbos in brand.

Reuzengroep

De reus maakt deel uit van reuzengroep De heksen van Beselare.
Deze groep telt 10 reuzen
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
Muzikanten
muzikanten/Bezemdanseresjes
De begeleiders dragen een uniform

Activiteiten

De reus gaat uit in Eigen gemeente/Andere gemeentes
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt begeleid door muzikanten
De muzikanten maken deel uit van lokaal.
De muziek is altijd dezelfde.
De muzikanten spelen Het Heksenlied .
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Hoofd
Het hoofd is gemaakt door meester Schotte (Moorslede).
Lichaam
De romp is gemaakt door meester Schotte (Moorslede).

Bewaarplaats

Staat van de reus
Redelijk goed
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in 1982-2009.
Dit is toen gebeurd: In 1982 werd het rieten karkas vervangen door een stalen structuur en werd een nieuw hoofd gemaakt. Ook de kledij werd vernieuwd. Sefa werd opnieuw gedoopt. Pas in 2009, ter gelegenheid van 50 jaar Heksenstoet, werd de kledij aangepast zoals die beschreven staat in de legende.

Documentatie

Er is geen archief over de reus.
Filmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=37o1KOEeOYk