Reuzin (Wetteren)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Reuzin (Wetteren)
Geslacht: 
Vrouw

Organisatie

Beherende organisatie
Wetteren (gemeente)
Contactgegevens
Stijn Vandeplas (Diensthoofd Toerisme & Evenementen)
Markt 27
9230 Wetteren
09 366 31 04

Geboorte

Bouwjaar
1632
Aanleiding

Hoe oud zij zijn, is niet meer te achterhalen. De oudste vermelding tot nu teruggevonden is deze in de rekening van de parochie (= gemeente) Wetteren van 1622, waar een betaling staat ingeschreven voor het maken van het hoofd en het lijf van de reus. Zij werden in die tijd meegedragen in de ommegang van mei en september. De twee oudste Wetterse reuzen hebben geen naam. Iedereen zegt Reus en Reuzin. Nochtans zouden zij rond 1800 gekend geweest zijn als Janneken en Mietjen.

De reus is niet gedoopt

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Andere
Verhaal achter de reus
Lang geleden zou in de bossen van de Warande een reuzenfamilie gewoond hebben. Op een dag trokken de Wetterse reuzen naar Laarne om het reuzengeslacht dat daar in het kasteel resideerde, voor hun hoogmoed te straffen. Het beleg was gevaarlijk en duurde lang, maar de Wetterse reuzen zegevierden. Op één na sneuvelden alle Laarnse reuzen. Degene die overbleef, werd door de overwinnaars gevangengenomen en naar Wetteren gevoerd. Andere bronnen geven ons een lichtjes verschillende versie. Na de strijd zou slechts één Wetterse reus overgebleven zijn. In allerijl zou hij Laarne ontvlucht zijn en nadat hij de ongelukstijding aan de Wetterse bevolking had meegedeeld, zou hij aan zijn verwondingen zijn bezweken.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt deel uit van reuzenfamilie
De reus is getrouwd met Reus

Voortbewegen

De reus wordt gedragen
Er zijn 3 dragers nodig

Activiteiten

De reus gaat uit in Andere gemeentes
De reus neemt deel aan: Reus en Reuzin namen, toen ze nog jong en goed te been waren, geregeld deel aan stoeten en optochten in andere steden en gemeenten. In 1882 kregen ze in Gent een medaille. De eerste prijs kaapten ze weg tijdens de folkloristische stoet van Brussel in 1930. En op de internationale tentoonstelling van Parijs in 1937 namen ze deel aan het feest der Belgische folklore. In 1952 reisden ze naar Middelburg in Zeeuws-Vlaanderen. Ze traden op als gastheer en gastvrouw tijdens het Reuzenconvent dat in 1955 in Wetteren plaats had. In 1956 namen ze deel aan het internationaal reuzencongres in Rijsel en in 1958 bezochten ze de Expo. Reus en Reuzin speelden een hoofdrol in het massaspel Wetthra dat vlak na de oorlog enkele keren werd opgevoerd. Een laatste keer maakten Reus en Reuzin hun opwachting tijdens de Reuzenfeesten van 1988, met alleen Wetterse reuzen, en 1989 (met reuzen uit de rest van Oost-Vlaanderen). Omdat Reus en Reuzin nogal zwaar wegen (zo'n 75 kilo) is het steeds moeilijker om dragers te vinden. In 1906 componeerde Jules De Groote op tekst van Adolf Goossens een Reuzencantate , die nog is opgevoerd bij de officiële opening van de bibliotheek en het cultureel centrum De Poort in 1996. Elke eerste zondag van september, met Wetteren kermis, paraderen de reuzen door de straten van Wetteren.
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Andere rituelen
Vroeger werd vaak volgend reuzenlied gezongen: Al die zegt, de reus die kom De reus die kom Ze liegen erom, Kere weerom, reusken, reusken, Kere weerom, Reuzegom! Sa, moeder, zet de pot op 't vier, De pot op 't vier, De reus is hier, Kere weerom, reusken, reusken, Kere weerom, Reuzegom! Sa, moeder, tapt van 't beste bier, Van 't beste bier, De reus is hier! Kere weerom, reusken, reusken, Kere weerom, Reuzegom! Sa, moeder, snijdt nen boterham, Nen boterham, De reus is gram! Kere weerom, reusken, reusken, Kere weerom, Reuzegom!

Constructie

Afmetingen
De reus weegt 85 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door De oorspronkelijke maker is niet gekend. Maurice Verstuyft gaf in 2005 de oude gezichten en de handen een volledige opknapbeurt..

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in 1756, 1885 en 2005.
Dit is toen gebeurd: Reus en Reuzin zijn - wegens het vele uitgaan op kermisdagen - verschillende keren in herstelling moeten gaan. De hoofden zijn zeker in 1756 en 1885 volledig vervangen. De Wetterse reus en reuzin kregen in 2005 een volledig nieuwe look. De nieuwe prachtige kleren werden ontworpen en gemaakt door Chris Van Herreweghe. Maurice Verstuyft gaf de gezichten en de handen een volledige opknapbeurt. Het houten geraamte van beide reuzen werd vernieuwd. De armen werden volledig vernieuwd. De romp is wel nog volledig authentiek.

Documentatie

Er is een archief over de reus.