Lesbrief 'Overal carnaval'

carnavalMet de lesbrief 'Overal carnaval' wil LECA onderwijzers richtlijnen geven om leerlingen uit de derde graad lager onderwijs op een leuke en leerrijke manier kennis te laten maken met carnaval. Eerst en vooral zoeken we uit in hoeverre de leerlingen vertrouwd zijn met carnaval. De lesbrief start met een informatieve inleiding, waarin uitgelegd wordt wat carnaval inhoudt. Zo krijgen de leerlingen zicht op de historische achtergrond en de wereldwijde verspreiding. Met de inhoudelijke informatie in het achterhoofd gaan de leerlingen daarna zelf op onderzoek uit en leggen ze vast hoe hun ouders of grootouders carnaval beleven. Deze lesbrief kan ook gelinkt worden aan lokale gebruiken of tradities rond carnaval.

Download de lesbrief.