over LECA

Bestuur

LECA's Raad van Bestuur bestaat uit: Pauline van der Zee (curator Etnografische Verzamelingen UGent / voorzitter LECA), Jolien Verroeye (MUDEL / penningmeester LECA), Danny Vanloocke (leerkracht lager secundair onderwijs / secretaris LECA), Yilmaz Koçak (Intercultureel Centrum De Centrale Gent), Els Veraverbeke (conservator Huis van Alijn), Rik Pinxten (emeritus hoogleraar Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie UGent) en Frans Van Hasselt (penningmeester Hoge Gilderaad der Kempen).

Naast alle leden van de Raad van Bestuur zetelen in de Algemene Vergadering ook: Luk Indesteege (voorzitter Limburgs Volkskundig Genootschap vzw), Harry Vanderhenst (ambtenaar Stad Hoogstraten), Johan Vencken (voorzitter Reuzen in Vlaanderen vzw) en Sven De Maertelaere (trajectbeheerder Arteveldehogeschool).

Privacyverklaring

LECA gaat doordacht om met de persoonsgegevens die zij in het kader van haar werking verzamelt. Lees hier onze privacyverklaring.

Copyright

© LECA vzw
Niets op deze website mag zonder de schriftelijke toestemming van LECA vzw worden overgenomen.

Werking

LECA was tot eind 2018 erkend en gesubisieerd door de Vlaamse overheid en ging begin 2019 over in Histories vzw.