Jan Van Menen (Stad Menen)

%AutoEntityLabel%
Volledige naam: 
Jan Van Menen
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
Erfgoed Menen (gemeente)

Geboorte

Bouwjaar
2016
Aanleiding

In 1596 werd de eerste Meense reus, Jan van Menen, gemaakt in Ieper. De reus was maar een kort leven beschoren want al in 1626 werd een nieuwe reus vervaardigd, deze keer in Menen. De reus werd gekleed in een geel kleed, versierd met loofwerk van rood en groen papier, belegd met nestels en boordsel. Jan van Menen heeft een zoon: Baba (Kinebaba). In processies zit hij in een rollende wagen en gooit met een houten lepel bloem op het publiek. De naam verwijst naar Kindeke Bébé. Jan van Menen kreeg later ook gezelschap van een vrouwelijke reus, Bette. Bette is lang zo oud niet als Jan.

De reus is niet gedoopt

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Geschiedenis
Verhaal achter de reus
Verwijzing naar middeleeuwse ridder Jan Van Meenen

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt deel uit van reuzenfamilie
De reus is getrouwd met Bette
De reus heeft 1 kind: Kinebaba

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
Muzikanten

Activiteiten

De reus gaat uit in Eigen gemeente
De reus neemt deel aan: Carnaval, Salto, Wieltjesfeesten, ...
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 4 meter.
De reus weegt geschat op 80 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Henk Delabie en Jan Wijffels (geïnspireerd op Picasso).
Het gebruikte materiaal is polyester en polyurethaan.
Lichaam
De romp is gemaakt door Bart Lampaert.
Het gebruikte materiaal is metaal.
Standaardkledij
De reus draagt Het ontwerp van het kostuum verwijst naar de Bauhaus stijl, meer specifiek 'Das Triadische Ballet van Oskar Schlemmer'.
De kledij is gemaakt door ontwerpster Veerle Hasselman en Rita Verfaillie .
Dit is de betekenis van de kledij: Klok op de borst verwijst naar belfort van Menen. kleuren en vormen verwijzen naar de Bauhaus stijl, meer specifiek 'Das Triadische Ballet van Oskar Schlemmer'. .
Accessoires
De reus draagt Klok op de borst (verwijst naar belfort van Menen)
Dit is de betekenis van de kledij: Klok op de borst verwijst naar belfort van Menen..

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties
Brochure Dominique Aps (archivaris)
Filmpjes
Radio 2 maakte fil

Reacties

Add new comment