Druon Antigoon (Antwerpen)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Druon Antigoon (Antwerpen)
Volledige naam: 
Druon Antigoon
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
(gemeente)
Contactgegevens
Dienst Bijzondere Opdrachten
Havanastraat 5
2030 Antwerpen
03 338 41 78

Geboorte

Bouwjaar
1534-1535
Aanleiding
Jaarlijkse ommegang in Antwerpen
De reus is niet gedoopt

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Klassieke oudheid
Verhaal achter de reus
De reus Druon Antigoon maakte in oorsprong mogelijk deel uit van de voorstelling van David en Goliath. Binnen de context van de verwereldlijking van de Ommegang, kreeg hij nadien de naam en betekenis van Druon Antigoon. Deze figuur verwijst naar een bekende sage volgens dewelke de stad Antwerpen haar naam kreeg. Er bestaan meerdere varianten van dit verhaal. Een 15de eeuwse versie vertelt dat in het land van de Schelde de reus Druon Antigoon heerste. Deze reus eiste van elke schipper een zware tol. Wanneer de schipper weigerde te betalen werd hem de rechterhand afgehakt. Een Romeinse veldheer, Silvius Brabo, daagde de reus uit voor een gevecht en wist Druon te overwinnen. Hij hakte de reuzenhand af en wierp hem in de Schelde. Het bevrijde volk noemde de stad vervolgens Antwerpen, verwijzend naar hand-werpen.

Reuzengroep

De reus maakt deel uit van reuzengroep
Deze groep telt 2 reuzen
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Activiteiten

De reus gaat niet uit
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is ca. 1,97 meter.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Pieter Coecke van Aelst (ontwerp).
Het gebruikte materiaal is papier-maché, metaal, touw.
Het haar is van natuurlijk haar.
Accessoires
De reus draagt Hij draagt een Romeinse helm waarop een draak zit

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in 2001.
Dit is toen gebeurd: In 1872 ging het hoofd voor de laatste keer mee in een optocht. Het hoofd onderging meerdere restauraties door de eeuwen heen. De laatste restauratie is van 2001. Het hoofd was in een slechte staat en was voorheen hersteld met diverse 20ste eeuwse materialen. Mevrouw R.-M. Cheroutre restaureerde het reuzenhoofd en deed meteen onderzoek naar de materialen en authenticiteit. De oorspronkelijke constructie werd zoveel mogelijk bewaard. Het zwaartepunt werd eveneens teruggebracht naar de centrale as.

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties

De reuzen zijn opgenomen in talrijke publicaties, waaronder - Ommegang 1958, Feestcomité stad Antwerpen voor de Wereldtentoonstelling 1958. - D. De Baere, Onze Ommgeangsreuzen, Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, jaargang 29 nr 8, verhandeling 285, Brussel, 1930. -J.P. Ducastelle en L. Dubuisson, ‘Uit de processie gestapt. Zes eeuwen reuzengeschiedenis’, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, nr 2, 2010: 3-21. …