Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 159 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Paaskermis met paardenkeuring (Evergem)

De Paaskermis van Evergem opent het Meetjeslandse kermisseizoen. Op zondag is er een paardenkeuring. De dierenkeuring tijdens Evergems paaskermis is een oude traditie. Vroeger werd niet enkel een paardenprijskamp gehouden, maar beoordeelde een jury ook varkens en koeien. In de jaren 1980 beslistte het gemeentebestuur van Evergem om de veeprijskampen te herzien. Sindsdien wordt er op Paasmaandag in Evergem enkel nog een wedstrijd voor Belgische trekpaarden gehouden. De deelnemers komen met hun paarden uit de verre omgeving naar Evergem afgezakt.

%AutoEntityLabel%

De vissers van Mariekerke verkochten vroeger hun paling aan de talrijke palingventers in het dorp. Die hadden allemaal een vaste route om hun vis te verkopen: Doornik, Gent, Mechelen, Brussel, Hasselt,… Maar zelfs nu er in het dorp zelf geen paling meer wordt gevist, blijft Mariekerke het centrum van de palinghandel, want de twee grootste palingimporteurs van het land wonen in dit dorpje. Reden genoeg dus om jaarlijks een groot Palingfestival te houden.

%AutoEntityLabel%

Volgens de overlevering zou de volksfiguur Pierlala geboren zijn in Ursel. Hoewel niemand weet wanneer dat precies was, is Pierlala er al honderden jaren bekend. Bovendien vieren de inwoners van Ursel sinds jaar en dag ook kermis rond zijn figuur. Pierlala lijkt een beetje op de volksheld Tijl Uilenspiegel, maar is minder dapper en houdt zich niet bezig met politiek. Hij gaat problemen uit de weg met een klucht en een kwinkslag. Hij is te herkennen aan zijn pijp en zijn bierpot.

%AutoEntityLabel%

Een pikkeling is een afgepikte garve die op het stoppelveld te drogen ligt. Op het feest, de Faluintjes, (Aalsterse deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel) wordt sinds 1970 jaarlijks het landbouwleven van vroeger opgeroepen. Vooral de oogst komt ruim aan bod. Het is een mooie verzameling van al dan niet teloorgegane elementen van de landbouw. Allerlei activiteiten worden in de historische hoeven van de streek voorgesteld. 

Pompoenkampioenschap (Duisburg)

Op de eerste zaterdag van oktober worden in Duisburg ieder jaar het Belgische en het Europese pompoenkampioenschap gehouden. Reuzenpompoentelers uit België en daarbuiten komen dan met hun grootste vrucht naar het dorp. Met een officiële weging wordt vervolgens bepaald wie de zwaarste pompoen heeft gekweekt en dus de kampioenstitel krijgt. Er zijn aparte wedstrijden voor pompoenen en voor squashpompoenen.

Pompoenstoet (Wildert (Essen))

Sinds 2000 organiseert de KWB van Wildert jaarlijks een wedstrijd pompoenen kweken. Tijdens het kweekseizoen proberen leden van de vereniging dan volgens de regels van de kunst een zo groot mogelijke pompoen te telen. Het kweekseizoen wordt vervolgens afgesloten met de feest op de eerste zondag van oktober. Aanvankelijk was er alleen een weging. Doordat er ieder jaar meer randactiviteiten aan het programma toegevoegd werden, groeide deze weging gaandeweg uit tot een volksfeest dat in de hele regio gekend is: de Pompoenfeesten.

Potjèrkruiwagenkoers (Ramsel)

Naar aanleiding van de eerste editie van Parijs-Dakar organiseerde een groep vrienden in 1979 een eigen koers in Ramsel. In tegenstelling tot de bekende autorally streden ze in Ramsel echter niet met wagens, maar met kruiwagens om de eerste plaats. De Potjèrkruiwagenkoers is immers een race waarbij men met een verbouwde kruiwagen een parcours met een aantal hindernissen en proeven moet afleggen. ‘Potjèr’ is het Ramselse dialectwoord voor potaarde of steenbakkersklei en verwijst naar het verleden van de streek. Ramsel stond vroeger bekend om haar kleiputten.

Praalstoet van de Gouden Boom (Brugge)

De vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom werd in 1958 gecreëerd en werd ter gelegenheid van Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa, grotendeels nieuw geconcipieerd.Centraal thema blijft de “Wapenpas van de Gouden Boom” die in 1468 op de Brugse Markt werd gehouden ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië, met de Engelse prinses Margaretha van York.

%AutoEntityLabel%

De Beverenaars werden vroeger wel eens spottend 'Puitenslagers' genoemd omdat zij 's avonds met een tak van een wilgenboom de velden introkken om kikkers te vangen en die als delicatesse te verkopen. De Puitenslagersfeesten bestaan inmiddels 30 jaar en zijn opgebouwd rond de reus Sefken De Puitenslager. De Puitenslagersfeesten zijn een volksfeest met de nadruk op traditionele elementen zoals een ambachtenmarkt, jaarmarkt, kermis, stoeten enz… Er is ook een Puitenworp, 100 000 snoepjes worden ingepakt.

Vroeger gebeurde het dopen aan de doopput buiten de Sint-Martinuskerk in Kessenich. Pas vanaf de 13de eeuw werd er gedoopt in de kerk. Vóór de Franse Revolutie was de schutterij eigenaar van de oude doopput. De doopvijver werd elk jaar door de schutterij gereinigd zodat de traditie van het ‘putvegen’ ontstond.

Reuzenfeesten (Tervuren)

In Tervuren staat het eerste weekend van september traditioneel in het teken van de Reuzenfeesten. Deze feestelijkheden worden al sinds 1972 georganiseerd. Enkele van de activiteiten die tijdens de Reuzenfeesten aangeboden worden, groeiden intussen uit tot vaste waarden van het feestprogramma. Zo is het sinds een aantal jaren de gewoonte dat het evenement op vrijdag van start gaat met een kaartavond. Op zaterdag wordt naast een avondmarkt ook een groot klank- en lichtspektakel georganiseerd. De rommelmarkt op zondag is dan weer één van de grootste van Vlaams-Brabant.

%AutoEntityLabel%

Sinds het begin van de jaren 2000 wordt er in Nieuwpoort een reuzenstoet georganiseerd. Deze stoet trekt om de twee jaar door de straten en langs de dijk van Nieuwpoort. Dat de stoet nog jong is, maakt hem niet minder indrukwekkend: deze feestelijke optocht brengt niet minder dan 100 reuzen uit binnen- en buitenland op de been.

%AutoEntityLabel%

De Ros Beiaardommegang belooft opnieuw een grandioos evenement te worden met historische en eigentijdse taferelen, muziek, toneel en dans gebracht door bijna 2000 gekostumeerde figuranten en acteurs. Een 20-tal praalwagens, getrokken door de prachtigste paarden, zorgen voor een indrukwekkend decor. Acrobaten, steltlopers, vendeliers en speciale effecten verhogen nog de spektakelwaarde.

%AutoEntityLabel%

Op 23 april 1918 vatte Sir Roger Keyes, toenmalig vice-admiraal van de Britse oorlogsvloot, het plan op om de haven van Zeebrugge te versperren. Door drie "cementschepen" in de havengeul tot zinken te brengen wilde hij de Duitse duikboten die vanuit de Brugse binnenhaven opereerden, hun uitvalsbasis ontnemen.

%AutoEntityLabel%

De Schotse Dagen vinden sinds 2009 tweejaarlijks plaats. Dit familiefeest brengt de Schotse cultuur naar Bachte-Maria-Leerne. Op het programma staan traditionele Schotse elementen zoals wiskeydegustaties, doedelzakspelers en demonstraties met Schotse herdershonden en schapen. Verder worden er ook tal van andere activiteiten georganiseerd, waaronder alternatieve highlandgames en begeleide wandelingen.

%AutoEntityLabel%

Elk jaar op de eerste zaterdag van de lente organiseert vzw AKSIE een Seminiviering. Semini is de naam die de Antwerpenaars gaven aan een bas-reliëf, vermoedelijk uit de tweede eeuw, ingemetseld boven de enige nog bestaande poort van de oude burcht ‘Het Steen'. Het volksgeloof zag in het beeldje een vruchtbaarheidssymbool. Vrouwen gingen er een kindje afsmeken. In 1587, na de herinname van Antwerpen door de Spanjaarden, werd Semini in een vlaag van preutsheid zwaar verminkt. Zijn manifeste viriliteit was een doorn in het oog van de toenmalige clerus.

%AutoEntityLabel%

Wie de Borgerhoutse Septemberfeesten kent, denkt dadelijk aan de jaarlijkse Reuzenommegang. Al bijna 300 jaar lang wordt de Reuzenommegang georganiseerd en het blijft een echte voltreffer. De Borgerhoutse reuzekens zijn dan ook echt wel uniek. De reuzenfamilie van Borgerhout bestaat uit vier personen: Reus - Reuzin - het kind Kinnebaba - en de Dolfijn. Ze hebben allen bolle wangen en dikke buiken en zijn niet echt reusachtig hoog, het zijn dan ook dwergreuzen. De 18de eeuwse dwergreuzen dansen het reuzenfeest in gang met hun typische danspasjes (een menuet).

Sint-Maartenspektakel (Overpelt)

Al sinds kort na zijn dood in 397 wordt Sint-Maarten of de heilige Martinus van Tours jaarlijks vereerd op 11 november. Een bekende legende over deze heilige vertelt dat hij ooit de helft van zijn mantel schonk aan een bedelaar die kou leed. Zo werd hij de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Op tal van plaatsen is Sint-Maarten vandaag de dag vooral bekend als een kindervriend die grote gelijkenissen vertoont met Sinterklaas. Elders wordt de Sint-Maartensviering dan weer ingevuld als een lichtfeest. Dat komt doordat de naamdag van Sint-Maarten aan het begin van de winter valt.

%AutoEntityLabel%

Sint-Maarten is de patroonheilige van onder meer kooplieden, soldaten, ruiters, reizigers, hospitalen, kleermakers, wevers, bedelaars en wijnbouwers en -verkopers. Zijn naamdag valt jaarlijks op 11 november. Op die dag of in de aanloop ernaar wordt Sint-Maarten dan ook op tal van plekken gevierd. In meerdere gemeenten worden bijvoorbeeld speciale lichtfeesten ter zijner ere georganiseerd. Daarnaast zijn er ook een heleboel Sint-Maartensvieringen waarbij Sint-Maarten als schenkheilige centraal staat.

Sint-Maarten is de patroonheilige van Herk-de-Stad. De naamdag van de heilige wordt jaarlijks gevierd op 11 november. Herk-de-Stad laat deze dag niet aan zich voorbij gaan en ze organiseren dan ook Sint-Maartensstoet en -vuur in de gemeente. De Herkse kinderen trekken in de stoet met een uitgeholde biet met een kaarsje in rond. Ze zingen daarbij  'Sinte-Matte-Krikske-Vuur'. In Herk-de-Stad worden zure kersen ook krikken genoemd en de likeur bevat een beetje 'vuur'. Het drankje verwijst dus naar het Sint-Maartensvuur, maar ook naar de fruitteelt in de streek.

Sint-Maartensstoet en -vuur (Niel-bij-AS)

Ook in Niel-Bij-As is het de traditie dat Sint-Maarten jaarlijks gevierd wordt. Het gebeurt met een sint-maartensstoet en een sint-maartensvuur. De organisatie is in handen van de Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As. De stoet wordt 's avonds georganiseerd. Het heeft als begin- en eindpunt de schutterslokalen van de vereniging en trekt door het dorp. Vooraan in de optocht lopen een aantal trommelaars. Met het trommelen worden de buurtbewoners opgeroepen om deel te nemen aan de viering.

Op 10 november, dat is de vooravond van het naamfeest van Sint-Maarten, wordt er in Stokkem een sint-maartensstoet en -vuur georganiseerd. In deze regio is de viering van Sint-Maarten een uitgesproken lichtfeest. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours uit de 4de eeuw. De legende vertelt ons dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Hij werd al snel na zijn dood als heilige vereerd. Het vieren van Sint-Maarten betekende ook het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht uitbetaald.

Sint-Maartensviering (Beveren-Waas)

Op 11 november komt Sint-Maarten naar Beveren. Hij gaat hierbij gekleed als een Romeinse soldaat. Sint-Maarten is de vierde-eeuwse heilige Martinus van Tours. Vooraleer hij zijn leven aan God ging wijden, trad hij als jongeman in dienst van het Romeinse leger. De bekendste legende over Sint-Maarten speelt zich af tijdens zijn soldatentijd. De legende vertelt ons dat Maarten te paard aan de stadspoort van Amiens de helft van zijn mantel heeft weggeschonken aan een verkleumde bedelaar. Diezelfde nacht verscheen Christus mét de helft van de mantel in een droom aan Martinus.

%AutoEntityLabel%

Elk jaar maakt Sint-Maarten, op de vooravond van 11 november, zijn intrede in Koksijde.  Sint-Maarten is de vierde-eeuwse heilige Martinus van Tours. Volgens de legende schonk Martinus de helft van zijn mantel aan een bedelaar die kou leed. Diezelfde nacht verscheen Christus mét de helft van de mantel in een droom aan Martinus. Sint-Maartensgebruiken lijken in veel opzichten op sinterklaastradities. Maar er zijn een aantal duidelijke verschillen. Zo is Sint-Maarten naast een kinderfeest ook een uitgesproken lichtfeest.

Pages