Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 96 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.

Het carnavalsweekend in Opwijk begint op vrijdag met de machtsoverdracht om 20uur00 in het bakhuis  van het GC Hof Ten Hemelrijk. De burgemeester zal daar de symbolische sleutel van het gemeentehuis overhandigen aan Prins. Na de machtsoverdracht is het de jaarlijkse kroegentocht. 

De carnavalsstoet gaat door op zondag om 14.30uur, en word vooraf gegaan door de sleutel overdracht om 14.00uur, door de burgemeester. De stoet word georganiseerd door de carnavalsvereniging de Papboeren. Na de stoet is er een carnavalsbal met gratis inkom.

Het carnaval heeft in Zichem een groots verleden. De oudere Zichemnaren hebben nog geweten dat er massaal Leuvense studenten met verscheidene bussen naar het carnaval kwamen afgezakt. Vooral de cafés waren in trek bij de studenten. Er waren immers nog meer dan 60 café's in de gemeente.

Carnaval gaat van start op vrijdagavond met een kroegentocht in het centrum van Zonhoven. Op zaterdag namiddag vieren de kinderen carnaval op de kindernamiddag. De traditionele machtsoverdracht wordt op zaterdagavond georganiseerd op het gemeentehuis. De Zonhovense carnavaliseren gaan daarna de avond in met De Nacht van de Ambiance.

Carnavalsweekend (Zoutleeuw)

Zoutleeuw viert al sinds de jaren 1970 carnaval. De organisatie van het carnavalsweekend is in handen van carnavalsvereniging De Ridders van de Greun Rat.

Carnavalsweekend met stoet De Roze Zondagstrein en Wortelworp (Ninove)

De carnavalsstoet van de Ninovieters wordt hier graag De Roze Zondagstrein genoemd. De stoet trekt er al sinds 1960 door de straten van de stad. Vandaag nemen een 50tal carnavalsgroepen deel aan het vrolijke gebeuren. De groepen zetten hun zotste, spitsvondigste tenue aan en zetten de stad gezellig op stelten. De groepen trachten zich elk jaar te inspireren volgens een opgelegd thema, jaarlijks wordt de mooiste carnavalswagen verkozen.

Ezelcavalcade (Lombardsijde)

De carnavalsstoet van Lombardsijde heet de Ezelscavalcade en wordt georganiseerd door de Orde van de Ezel. De naam refereert naar het verleden van het dorp. De polderboeren van Lombardsijde brachten hun verse producten altijd  met ezels naar de markt en stonden daar tot ver buiten de gemeente om bekend. De Ezelscavalcade bestaat intussen al meer dan 50 jaar en gaat van Westende richting Lombardsijde. Aan de stoet nemen zo'n vijftig carnavalswagens en verschillende muziekkorpsen deel. Hoogtepunt is de doortocht op de Platse in Lombardsije.

Het carnaval in Tienen begint met een machtsoverdracht op zaterdag aan het stadhuis om 11.11uur. De stoet vertrekt in de broekstraat om 14.11uur, en eindigd aan de grote markt. De stoet is georganiseerd door de Ridders van Brunengeruz.

Aan de halfvastenstoet van de Rijkevorselse Rederijkers nemen telkens een zestigtal groepen deel. De stoet vertrekt om 14u30 in het centrum van Rijkevorsel.
In de namiddag is er ook een kindercarnaval in zaal ’t Centrum. De feestelijkheden worden 's avonds afgesloten met een bal in de feesttent.

%AutoEntityLabel%

Poperinge kent een lange carnavalsgeschiedenis. In middeleeuwse kronieken worden al carnavalsvieringen in de gemeente vermeld, maar daarover is verder weinig bekend. De eerste carnavalsstoet trok in 1868 door de stad. Op initiatief van de Maatschappij der Weldadigheid, die pas opgericht was door de liberale grootgrondbezitter Jules Van Merris, werd toen vlak voor de vasten een cavalcade ingericht. Aan deze stoet namen 200 mensen deel. Verder werd er ook vrolijk gevierd en gedronken.

%AutoEntityLabel%

In Mechelen organiseert carnavalsvereniging Gilde De Knullen sinds 1975 jaarlijks een kindercarnaval met allerhande animatie en diverse optredens. Tijdens dit feest, dat traditioneel om 14u11 van start gaat, worden ook de jeugdprins en de jeugdprinses van de stad Mechelen officieel aangesteld.

Licht - Halfvastenstoet (Bree)

Tijdens het halfvastenweekend is er in Bree een bijzondere Carnavalsstoet. De stoet trekt er immers pas 's avonds door de straten. In de duistere stad lichten de duizenden lampjes van de praalwagens van de carnavalsverenigingen op. Natuurlijk zijn er ook muziekkorpsen en tientallen groepen verklede carnavalisten. De stoet trekt sinds 1990 door de straten en kan rekenen op duizenden enthousiaste toeschouwers. Toch is de carnavalstraditie al enige jaren ouder. Al in 1965 werd de eerste Grute Keinderstoet van Bree georganiseerd.

%AutoEntityLabel%

Scharnaval is het carnaval in Schaarbeek en is de belangrijkste carnavalsviering in het Brusselse. Al meer dan 80 jaar lang maakt Schaarbeek zich jaarlijks op om zich van zijn meest feestelijke kant te tonen. Het feestgebeuren is heel kleurrijk en telt naast de traditionele groepen zoals de Meiboomplanting, ook heel wat groepen van etnisch diverse achtergronden. De carnavalsstoet is zo'n 6,5 kilometer lang en er nemen zo'n 30 groepen en 30 wagens aan deel.

Smokkelgatcarnaval (Baarle-Hertog)

Tijdens de carnavalsperiode krijgt Baarle de naam Smokkelgat. Het carnaval begint hier al op vrijdag, met bezoeken aan verschillende zorgcentrums.Zaterdag is er aan de hele kleintjes gedacht. Dan is er voor de peuters en kleuters het Pielekesbal. Deze gaat door op zaterdagmiddag en is elk jaar weer een druk bezochte happening. 's Avonds kan er de smokkelgatse carnavalsmis bijgewoond worden in de Hollandse kerk. Daarna is er een lampionnenoptocht waarbij de sleuteloverdracht wordt gedaan. De dag wordt afgesloten met de eerste kroegentocht langs de Smokkelgatse kroegen.

Spietslaupe (Mechelen aan de Maas)

Het "spietslaupe” is een oude carnavalstraditie. De mensen trachtten vroeger nog een laatste keer te goed te eten op de dag voor Aswoensdag (de avond voor het begin van de vasten = vastenavond). Verkleed trok men van deur tot deur om al bedelend geld, spek of eieren te krijgen. Gewapend met een spiets (een uit een haag gesneden stok) om het spek en de worst op te steken, en een korf om de eieren mee te vervoeren, trok men rond om dan ’s avonds in een of ander café zich te goed te doen aan de vergaarde spijs en drank. Dit volksgebruik wordt vandaag door K.V.

Verloren Maandag Carnaval, Vesteloovet (Sint-Truiden)

Sint-Truidenaren hebben hun carnaval (Vesteloovet) steeds gevierd. Al eeuwenlang houdt de stad deze traditie in ere. Ook de Jaarmarkt ('s ochtends) op de Grote Markt is aan het feestgebeuren verbonden. Het georganiseerde carnavalgebeuren kende in de jaren 1950 een flinke revival, maar door de swinging sixties ging het tijdelijk bergaf met het carnaval. Sinds de jaren 1970 zit de carnavalstraditie weer helemaal op koers.

Wuitensfeesten (Hamme)

Al in de vooroorlogse periode werd carnaval uitgebreid gevierd in Hamme. De organisatie van het gebeuren was toen in handen van het Gemeentelijk Feestcomité. In 1956 kwam daar verandering in en nam een carnavalscomité de voorbereiding van de feestelijkheden over. De eerste realisatie van deze nieuwe ploeg was de carnavalsviering van 1957. Het duurde nog tot 1960 voor de organiserende vereniging het Wuitenskomitéé als naam koos. Tegelijk werd het carnaval herdoopt tot de Wuitensfeesten.

Pages