Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.

17 januari is de naamdag van Sint-Antonius. Op de eerste zondag daarna wordt in zaal den Abt in Wolfsdonk een traditionele varkenskoppenverkoop gehouden.

%AutoEntityLabel%

De Sint-Antoniuskapel in Solt ligt aan de Rijksweg Bree-Maaseik. Op 17 januari, de naamdag van Sint-Antonius, is er ieder jaar een misviering. Daarna volgt de verkoop van de offergaven die geschonken werden: onder meer hespen, koeken, balkenbrij, taarten, wijn, spek, kipkap, vlaaien en fruit worden per opbod verkocht. De varkenskop wordt steeds het laatst geveild. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan het onderhoud van de kapel.

Sint-Antoniusfeesten (Hoksent (Eksel))

Sint-Antonius-Abt is de patroonheilige van onder meer de wevers, begrafenisondernemers en varkenshoeders. Hij wordt aanbeden als beschermer van dieren. Verder wordt hij aangeroepen tegen de pest en (huid)ziekten, maar ook tegen hedendaagse veeziekten zoals mond- en klauwzeer, BSE en varkenspest.

Sint-Antoniusviering (Achtel (Rijkevorsel))

Op 17 januari, of de eerstvolgende zondag na 17 januari, viert Achtel (gelegen bij Rijkevorsel) Sint-Antonius. Deze heilige is de patroonheilige van het vee, de slachters en beenhouwers en wordt tegen allerlei ziekten aangeroepen. ´s Morgens vindt er een plechtige mis plaats waarbij zoals steeds de offergaven gezegend worden. Na de litanieviering is er de jaarlijkse optocht waarbij allerlei transportmiddelen gezegend worden: kinderfietsen, pony- en paardenruiters, motorijders en tractoren.

%AutoEntityLabel%

17 januari is de naamdag van Sint Antonius Abt, de patroonheilige van de wevers, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemers, varkenshoeders, varkens en huisdieren. De associatie van Sint-Antonius met het varken stamt uit de middeleeuwen, toen de verplegers van de orde der Antonieten hun varkens vrij mochten laten rondlopen in de dorpen als vergoeding voor hun verpleging. De varkens werden geslacht op 17 januari. Het varkensvlees werd gezegend en vervolgens onder de armen verdeeld.

Sint-Antoniusviering (Brasschaat)

Sint-Antonius, een Egyptenaar, leefde in de 3de eeuw na Christus. Niettegenstaande hij uit een welvarend gezin kwam, deed hij afstand van zijn rijkdom en trok, op jeugdige leeftijd, als kluizenaar de woestijn in. Hij stierf op 17 januari in 356. Zijn leven van boetedoening en gebed inspireerde vele volgelingen.

De parochiegemeenschap in Buken viert elk jaar het feest van Sint-Antonius op 17 januari, of de eerstkomende zondag erna. De dag start met een misviering in de Sint-Antoniuskerk. De patroonheilige Sint-Antonius met zijn zwijntje wordt vereerd tegen besmettelijke ziektes bij mens en dier. Na de misviering wordt er in het trefpuntlokaal geperste kop en varkenskop in saus geserveerd. Om 19 uur wordt de Sint Antoniusviering afgesloten.

%AutoEntityLabel%

Sint-Antonius is de patroonheilige van het vee, de veeslachters en de beenhouwers. Daarnaast wordt hij tegen allerlei ziekten aangeroepen. Sint-Antonius wordt heel vaak afgebeeld met een varken. Over de reden daarvoor zijn in de loop van de geschiedenis verschillende verklaringen gegeven. De naamdag van Sint-Antonius is 17 januari. Op die dag of in de aanloop ernaar wordt hij nog steeds op tal van plekken in Vlaanderen gevierd.

%AutoEntityLabel%

De Sint-Antoniusgilde van Essene viert jaarlijks het feest van haar patroon, de beschermer van mens en vee. In het Affligemse dorp waakt de Sint-Antoniusgilde al ongeveer vier decennia over de instandhouding van deze eeuwenoude religieuze traditie. Net als op andere plaatsen in Vlaanderen, vindt in Essene een Gregoriaanse hoogmis plaats, waarbij de typische offergaven voor Sint Antonius Abt niet ontbreken. Deze offergaven (varkenskoppen of levende biggen, boerenbrood, kippen) worden na de viering verkocht per opbod.

Sint-Antoniusviering (Herent (Neerpelt))

Op 17 januari wordt in Herent het feest van de Heilige Sint-Antonius gevierd. "Antoon met het zwijn", zoals de heilige ook wel wordt genoemd, is de patroonheilige van mens en vee en beschermt hen tegen allerhande besmettelijke ziekten. Het varken is het vaste attribuut van Sint-Antonius, zowel in afbeeldingen en beelden, als bij de offergaven in de eucharistieviering. De legende gaat immers dat de Antonieten, leden van de naar Sint-Antonius vernoemde verpleegorde, hun varkens vrij mochten laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij verstrekten.

Sint-Antoniusviering (Ingooigem (Anzegem))

In Ingooigem wordt nog steeds de traditie in ere gehouden om elk jaar de Heilige Antonius te vieren. De avond voor de viering, op zaterdagavond, worden de giften en offergaven opgehaald bij de grote en kleine boeren, deze inzameling is een feestelijk gebeuren. Deze offergaven hebben een centrale plaats tijdens de Sint-Antoniusviering op zondag. In de kerk zijn een aantal Antoniusbeelden en relikwieën te zien, die een goeie 300 jaar geleden naar Ingooigem werden overgebracht.

%AutoEntityLabel%

In Bollebeek, parochie in de gemeente Merchtem, wordt jaarlijks de patroonheilige van mens en vee gevierd. Om 17 uur start een misviering ter ere van Sint-Antonius-Abt. Na de eucharistieviering worden in de pastorij de offers per opbod verkocht. Hierbij ontbreken de varkenskoppen uiteraard niet. De Heilige Sint-Antonius wordt immers altijd afgebeeld met een varken. Zangkoor Sint-Antonius staat in voor de organisatie van dit evenement.

Sint-Antoniusviering (Millegem (Ranst))

Sint-Antonius, steeds afgebeeld met zijn zwijntje, was een Egyptische kluizenaar en wordt al eeuwenlang aangeroepen als patroon van het vee en de vruchten van de aarde. Ook in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Millegem is er nog een jaarlijkse Sint-Antoniusviering. Het kerkje is een van de oudste in de streek en ligt aan een open veld en zodat het een wat geïsoleerd indruk geeft. De Sint-Antoniusviering begint tradititegetrouw met een eucharistie, die wordt opgeluisterd door een koor.

%AutoEntityLabel%

Jaarlijks wordt in Oosthoven Sint Antonius Abt gevierd. Op de zondag na 17 januari is er een viering ter ere van de heilige Antonius die wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Antonius en het Sint-Antonius Zangkoor. Tijdens de mis zegent de pastoor de gebrachte giften. Centraal hierbij staat natuurlijk de varkenskop. Na de viering vindt op het kerkplein een zegening plaats van vele paarden, voertuigen en honden. Ook is er de verkoop per opbod van de gezegende offergaven en varkenskoppen.

Sint-Antoniusviering (Rollegem)

De Rollegemse kerk St. Antonius Abt bestaat al sinds de 11de eeuw, en nog steeds wordt de patroonheilige Sint-Antonius er vereerd. Dit gebeurt niet enkel op zijn naamdag. Sint-Antonius, aanzien als beschermer van de pestepidemie, wordt aanroepen tegen besmettelijke ziekten bij mens en dier. Elke weekdag is er in Rollegem de mogelijkheid om de heilige te dienen aan het Sint-Antoniusaltaar. De Rollegemse kerk bezit een aantal relikwieën van Sint-Antonius. Op 17 januari wordt aan Sint-Antonius, net zoals in andere Vlaamse steden, extra aandacht gegeven.

Sint-Antoniusviering (Rotselaar)

In 1447 gaf hertog Jan van Brabant de mensen van Rotselaar de toelating tot de verkoop van Antoniusoffergaven, want Antonius was er een geliefd heilige die werd vereerd ter bescherming van mens en vee. Het gebruik van de verkoop van varkenskoppen ging door tot na de 2de Wereldoorlog toen de twee laatste koppen in 1957 geofferd werden. Tussen 1968 en 1995 werd deze traditie opnieuw in ere hersteld en werd het hele gebeuren een echt volksfeest met animatie en gastronomische hoogstandjes.

Sint-Antoniusviering en -kermis (Herdersem)

Tijdens het weekend van 17 januari vieren ze in Herdersem het naamfeest van de patroonheilige Sint-Antonius-Abt. Sint-Antonius wordt afgebeeld met een varken. Hij wordt aangeroepen tegen allerhande kwalen bij mens en dier. Trekker in het feestgebeuren is de ‘Gilde van Sint-Antonius’. Deze organisatie is sinds 1663 onafgebroken werkzaam en houdt de traditie levend. De viering in Herdersem gaat terug tot het einde van de 17de eeuw. Toen brak de varkenspest in de regio uit. De inwoners van het naburige Moorsele ondernamen een bedevaart naar Herdersem.

Sint-Antoniusviering en Loonbeekkermis (Huldenberg)

Sint-Antonius is de patroon van armen, zieken, slagers, herders en varkenshoeders. Hij wordt aangeroepen tegen pest, zweren, wratten, puisten. De heilige wordt afgebeeld met een varkentje.

Sint-Antoniusviering en Zalfenkermis (Zalfen (Oostmalle))

In 1626 werd in Zalfen (een gehucht in Malle) een kapel opgericht ter ere van Sint-Antonius. In 1972 werd besloten om het naamfeest van deze heilige nieuw leven in te blazen. Op de Zalfenkermis vindt de traditionele hoogmis plaats, de verkoop per opbod van de offergaven, paardenzegening en een Sint-Antoniusvuur. En er wordt natuurlijk lekker gegeten. Bij deze lekkernijen zitten uiteraard de varkenskoppen en het speenvarken. Sint Antonius en het varken gaan immers hand in hand: letterlijk zelfs aangezien beiden telkens samen afgebeeld of gebeeldhouwd worden.

Sint-Antoniusviering met verkoop (Koningshooikt (Lier))

Net zoals op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen wordt de traditie rond de Sint-Antoniusverering in de parochiegemeenschap van Koningshooikt (Lier) in ere gehouden. Elk jaar op de zondag rond het feest van haar volksheilige Sint-Antonius Abt gevierd op 17 januari. Op het einde van de eucharistieviering wordt de relikwie van de heilige Antonius Abt vereerd. De aanwezigen ontvangen een herinneringsprentje met de afbeelding van de volksheilige en een varkenskop aan zijn voeten. Na de eucharistieviering wordt de Sint-Antoniusklok geluid.

%AutoEntityLabel%

Tijdens de Sint-Corneliusfeesten baadt het Blaubergse dorpsplein in de sfeer van 1920, de tijd van schrijver Willem Elsschot. De hele dag worden er tal van activiteiten waaronder optredens, volksspelen en boogschieten georganiseerd. Ook trekt een processie door de straten, van de kerk van Blauberg naar de Wezelkapel. 

%AutoEntityLabel%

De Sint-Donatusprocessie gaat uit met Wersbeek kermis. De gelovigen bidden voor beveiliging van haven en goed, tegen de donder. Deze mooie processie laat panelen en talrijke beelden en vlaggen zien en ook de ruiters en de fanfare stappen mee op. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd vroeger gedragen door jonge, ongehuwde meisjes, maar tegenwoordig nemen vrijwilligers (vrouwen) deze taak op zich. De organisatie van de processie wordt logistiek ondersteund door de Landelijke Gilde van Wersbeek.

Sint-Elooiviering (Meise)

Sint-Elooi of de heilige Eligius is de patroonheilige van onder andere goud-, zilver- en hoefsmeden, dierenartsen, muntmeesters en paardenhandelaren. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd. Gewoonlijk wordt Eligius afgebeeld met een staf in de linkerhand en een gekroonde hamer in de rechterhand. Deze attributen verwijzen naar de periode waarin hij als hoef- en goudsmid werkte, voor hij tot priester gewijd werd. Later werd Eligius bisschop van Noyon. Rond 640 kwam hij ook naar Meise en omstreken om het katholieke geloof te verkondigen.

%AutoEntityLabel%

Sint- Elooi verwijst naar de Franse goudsmid Eligius die in de zevende eeuw tot bisschop van Noyon werd gewijd. Wij zette zich actief in voor de kerstening van de Vlamingen en is de patroonheilige van onder andere de smeden, paardenhandelaars, ruiters en landbouwers.

Pages