Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 620 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Sint-Rochusommeganck (Huldenberg)

Om de drie jaar trekt de Sint-Rochusommeganck door Huldenberg. De verering van de Heilige Rochus gaat terug tot 1600, toen hij Huldenberg en omgeving beschermde tegen een pestepidemie. Als dankbaarheid voor zijn tussenkomst zou toen een altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk naar hem genoemd zijn. In 1727 werd de Sint-Rochuskapel gebouwd. Na de halfoogstkermis werd het beeld van de heilige in processie naar deze kapel gebracht. Deze processie werd jarenlang gehouden tot ze in de jaren 60 werd afgeschaft. Op 15 augustus 1976 werd er echter een nieuwe optocht georganiseerd.

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Na de dood van zijn ouders, schonk hij zijn bezittingen weg en trok hij als pelgrim naar Rome. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met het verzorgen van de zieken en genas ze met een kruisteken. Op zijn terugweg kreeg hij echter zelf de pest. De legende vertelt dat Rochus zich in het bos in een hut in de buurt Piacenza vestigde om daar in alle rust te sterven.

%AutoEntityLabel%

De legende van de Heilige Rochus begint omstreeks 1295, toen hij geboren werd in Montpellier (Frankrijk). Hij was de zoon van zeer welgestelde ouders. Toen zijn ouders echter stierven toen hij nog vrij jong was, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en trok op pelgrimstocht naar Rome om er de paus te ontmoeten. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met de verzorging van de slachtoffers en genas er een aantal door het maken van het kruisteken. Op de terugweg van zijn pelgrimstocht werd hij echter zelf ziek.

Jaarlijks stappen er ongeveer 200 paardenliefhebbers van Michelbeke en omstreken mee in de Sint-Sebastiaan ruiterommegang. Sint-Sebastiaan is de patroonheilige van Michelbeke en werd er aanbeden tegen de pest bij vee. De ommegang zou in de 18de eeuw ontstaan zijn omdat er een pestepidemie uitbrak waarbij vele paarden het leven lieten. Naast het geluid van de vele paardenhoeven vrolijkt een fanfare de ommegang op. De deelnemers krijgen na afloop allen een herinneringsmedaille.

Sint-Servaasommegang (Grimbergen)

Sint-Servaas was een van de eerste geloofsverkondigers van Nederland. Hij was betrokken bij de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd. Rond 340 werd hij benoemd tot bisschop van Tongeren. Zijn naam komt voor in de lijst van Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden tijdens de plaatselijke synode. Tijdens de synode van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Op 13 mei 384 is hij te Maastricht gestorven. Hij werd  begraven in de Sint-Servaasbasiliek.

%AutoEntityLabel%

Veronus werd geboren in het begin van de 9de eeuw als zoon van de Duitse koning Lodewijk, en de neef van Karel de Kale, de koning van Frankrijk. Hij was de achterkleinzoon van keizer Karel de Grote. Veronus wilde niet huwen en op 15-jarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis. Hij was vroom en vond dat zijn toekomst bij God lag. Hij wijdde zich dan ook in alle eenvoud aan God. Hij vertrok en kwam terecht in Lembeek-bij-Halle. Hier vestigde hij zich en nam dienst als knecht op een pachthof. Voor iedereen was hij een voorbeeld en geen enkel werk werd door hem geschuwd.

%AutoEntityLabel%

De inwoners van Wulpen trekken nog elk jaar op tweede Sinksendag samen op bedevaart van de dorpskerk Sint-Willibrordus naar het landelijk gelegen "Het Willibrordusputje" om er te bidden voor allerlei noden. Aan de kapel bij het putje staat er te lezen: "Willibrordus vriendt der Heeren, Vader van ons nederlandt. Wilt van uwe dienaers keeren, korssen, pest en heeten brandt". 

Sinte-Metteviering (Mechelen)

Op 11 november wordt er in Mechelen Sinte-Mette gevierd. Sommigen zullen deze heilige beter kennen als Sint-Maarten. Net zoals Sinterklaas is Sint-Maarten een kinderheilige. Bovendien is hij de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Zo ontstond dan ook de gewoonte dat er op Sint-Maarten arme kinderen uit bedelen gingen. Het bedelen ging gepaard met het zingen van bedelliedjes. In ruil kregen de kinderen iets te eten. De traditie van het bedelzingen wordt in Mechelen tot op vandaag in stand gehouden. Nog steeds trekken kleine groepjes kinderen langs de huizen.

Sinte-Metteviering (Rijmenam)

In Rijmenam wordt Sint-Maarten Sinte-Mette genoemd. Het is in deze regio een oud gebruik om aan de vooravond van Sint-Maarten een sint-maartensvuur te ontsteken. In Rijmenam stierf deze traditie echter een stille dood rond het jaar 1900. Sinds 1977 is de viering terug een echt lichtfeest. Men gaat er soms van uit dat het lichtfeest te maken heeft met het begin van de winter. Het vee werd dan uit de weiden geleid en de pacht werd uitbetaald. Het was dan ook de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours.

Sinterklaasstoet (Brussel)

Sinterklaas is de heilig verklaarde bisschop Nicolaas van Myra. In het verleden was hij de beschermheilige van een groot aantal beroepsgroepen. Toch is hij natuurlijk het best gekend als kinderheilige. Zijn naamfeest wordt gevierd op 6 december. De avond voor het feest hebben kinderen hun schoentje met hun brief gezet. Op de morgen van 6 december krijgen de kinderen dan cadeautjes en snoepgoed. 

Smokkelgatcarnaval (Baarle-Hertog)

Tijdens de carnavalsperiode krijgt Baarle de naam Smokkelgat. Het carnaval begint hier al op vrijdag, met bezoeken aan verschillende zorgcentrums.Zaterdag is er aan de hele kleintjes gedacht. Dan is er voor de peuters en kleuters het Pielekesbal. Deze gaat door op zaterdagmiddag en is elk jaar weer een druk bezochte happening. 's Avonds kan er de smokkelgatse carnavalsmis bijgewoond worden in de Hollandse kerk. Daarna is er een lampionnenoptocht waarbij de sleuteloverdracht wordt gedaan. De dag wordt afgesloten met de eerste kroegentocht langs de Smokkelgatse kroegen.

Speculoosfeesten (Lembeke (Kaprijke))

Lotus Bakkeries is een koekjesfabriek die haar hoofdzetel in Lembeke heeft. De specialiteit bij uitstek van dit bedrijf is speculoos. De gemeente Lembeke is daar terecht erg trots op en beschouwt speculoos dan ook als een belangrijk onderdeel van haar identiteit. Sinds 2005 worden er dan ook jaarlijks Speculoosfeesten georganiseerd in Lembeke, die helemaal in het teken van het bekende koekje staan. De feesten duren 6 dagen en op het programma staan tientallen uiteenlopende activiteiten. Voor de realisatie van dit alles kan gerekend worden op de inzet van talloze vrijwilligers.

Spietslaupe (Mechelen aan de Maas)

Het "spietslaupe” is een oude carnavalstraditie. De mensen trachtten vroeger nog een laatste keer te goed te eten op de dag voor Aswoensdag (de avond voor het begin van de vasten = vastenavond). Verkleed trok men van deur tot deur om al bedelend geld, spek of eieren te krijgen. Gewapend met een spiets (een uit een haag gesneden stok) om het spek en de worst op te steken, en een korf om de eieren mee te vervoeren, trok men rond om dan ’s avonds in een of ander café zich te goed te doen aan de vergaarde spijs en drank. Dit volksgebruik wordt vandaag door K.V.

Stak-Het-Oep Driekoningenoptocht (Zoutleeuw)

Driekoningen is een christelijke feestdag, die gevierd wordt op 6 januari. Het Bijbelverhaal zegt dat de drie wijzen uit het Oosten kort na de geboorte van Jezus een ster zagen schitteren. Caspar, Melchior en Balthasar volgden deze heldere ster tot in Bethlehem. Daar begroetten ze de pasgeboren Jezus en schonken drie gaven, met name goud, wierook en mirre.

Wat valt er verder allemaal op de Steenovenfeesten te beleven?
Enkele demonstraties schaapdrijven en schaapscheren, leembouw, hondenkar met hond, workshop klei voor kinderen, standen van wijnmaker, wollebol, schaapzuivelproducten, imkers, kleinveefokkers, partners Urania, Natuurpunt, Boomgaardenstichting, dakpannenexpo met demonstratie maken van pannen, baksteenexpo. Optreden lokale covermuziekband, verkoop van pannenkoeken, grootmoederconfituur, streekbier en wijn, bakken van ovenkoeken in de nieuwe bakoven van de Steenovens, enz.

%AutoEntityLabel%

De Sterrenstoet begon in de jaren 1930. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de traditie enkele jaren onderbroken. De Sterrenstoet beeldt, aan de hand van verschillende taferelen, het kerstverhaal uit. Een koor brengt kerstliederen en lopen er dieren mee.

Stoet van Canteclaer (Deinze)

De bakermat van de Canteclaerstoet ligt in het toenmalige café "Pomierken" op de Markt in Deinze. Op initiatief van Eugène Duyck kwamen daar in het voorjaar van 1961 een aantal verenigingen samen om een folkloristisch gebeuren te organiseren rond de Lentefoor in Deinze en de installatie van de Nationale Prijzencommissie voor het levend pluimvee in de stad. In de zoektocht naar een naam werden tal van voorstellen gedaan. Uiteindelijk werd voor "Canteclaer" gekozen. Canteclaer is de centrale kippenfiguur uit het dierenepos "Van de vos Reynaerde".

Straatfeesten Summer End (Sint-Kruis (Brugge))
Tijdens de straatfeesten van Sint-Kruis die doorgaan tijdens het weekend van de kermis in Sint-Kruis, staat er heel wat te beleven. De feesten, die jaarlijks veel volk trekken, bieden elk jaar een blik op oude ambachten, volksdansen, volksspelen, wagenspelen, muzikale animatie en een openingsoptocht met talrijke reuzen.
Suikeren Zondag (Lint)

Lint was vroeger een landelijke gemeente en het leven werd er voornamelijk geregeld door de seizoenen enerzijds en de (kerkelijke) feestdagen anderzijds. Traditioneel werd op de eerste zondag na 8 september in de parochie O.L.V.-Geboorte de Lintse septemberkermis gevierd (indien 8 september een zondag is, is het ook kermis op 8 september). Omdat het werken op de akkers dan meestal net achter de rug was, begonnen de festiviteiten met de jaarmarkt (op de dinsdag na de kermis) om dan te eindigen in een apotheose, met een groot feest op de zondag die erop volgde.

Terrasjesdagen (Sint-Niklaas)

In Sint-Niklaas start de zomer met de Terrasjesdagen. Het startschot wordt op donderdagavond 25 juni gegeven met het eerste pleinconcert van het seizoen op het Sint-Nicolaasplein.

%AutoEntityLabel%

De eerste editie van de Terwalle Feesten Gullegem had plaats in 1974. Eigenlijk ging het toen om een straatkermis. Enkele buren organiseerden ook een aperitiefconcert en een kaartersavond. Na een aantal jaren werd een tent voor de feestelijkheden geplaatst, waar sindsdien op vrijdagavond artiesten komen optreden. Sedert 1990 wordt op zaterdagavond ook de Gullegemse ambassadrice verkozen. Op zondagmiddag staat er varieté op het programma.

%AutoEntityLabel%

Het kleurrijkste festival van het jaar, de Belgian Pride in Brussel! 

%AutoEntityLabel%

De Tinekesfeesten zijn meer dan een miss-verkiezing! Het is een waar volksfeest met rommelmarkt, avondmarkt, dorpsmaaltijd, straatanimatie, schlagerfestival en heel wat meer. Het begon allemaal met een gedicht ‘Tineken van Heule’, Emiel Hullebroeck maakte er een liedje van en dat volksliedje werd een groot succes. Het was echter wachten op Rosa Lapere die zich er door liet inspireren om de verkiezing 'Heule kiest zijn Tineke' in te richten.Tineke van Heule moest meer in haar mars hebben dan de eerste beste schoonheidsprinses.

Pagina's