Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

De heilige Gummarus van Lier leefde in de zevende eeuw als kluizenaar op de plaats waar nadien de stad Lier zou groeien. Volgens de overlevering deed hij een aantal wonderen: het wonder van de boom waarbij hij met zijn gordelriem een omgehakte boom herstelde, het wonder van de bron waarbij hij in kurkdroge grond met zijn staf een bron sloeg, het wonder van het kind waarbij hij een boreling redde van een adder die in het kindje zijn mond was gekropen. Sint-Gummarus wordt aanroepen tegen allerlei breuken, echtscheiding, spier- en gewrichtspijnen, koorts en kwade vrouwen.

Sint-Hubertusfeesten (Beauvoorde (Veurne))

Ieder jaar is er eind oktober een Sint-Hubertusviering in Beauvoorde. De naamdag van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht, valt namelijk op 3 november en rond deze datum zijn er op tal van plaatsen in Vlaanderen vieringen ter zijner ere. In Beauvoorde wordt daarvoor een eucharistieviering georganiseerd, die opgeluisterd wordt door de jachthoornblazers van Rallye Westrode uit Meise. Na de mis wordt er gewijd Sint-Hubertusbrood uitgedeeld en is er een dierenzegening.

Sint-Hubertusviering (Beselare (Zonnebeke))

In 1984 vond in Beselare de allereerste St.-Hubertusviering plaats. Aanvankelijk werden er alleen paarden gezegend. Tegenwoordig worden er ook honden en roofvogels gezegend. De dag wordt ingezet met een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door jachthoornblazers. Honden en vogels mogen de viering in de kerk bijwonen. Daarna volgt de zegening van de grotere dieren buiten de kerk en het uitdelen van het gewijde Sint-Hubertusbrood. Verder staan er verschillende wandelingen op het programma.

In Blaasveld wordt Sint-Hubertus jaarlijks gevierd. Hij is de patroonheilige van de jacht.De dag gaat van start met een eucharistieviering in de kerk van Blaasveld. De viering staat in het teken van de heilige en jachthoornblazers verzorgen de muzikale omkadering. Na de viering worden buiten de kerk eenn dierenwijding georganiseerd. Paarden, honden, katten, kippen, kortom alle huis- en knuffeldieren kunnen gewijd worden. Nadien wordt er aan de aanwezigen een receptie aangeboden op een weide.

Sint-Hubertusviering (Brasschaat)

De jaarlijkse viering van Sint-Hubertus vindt plaats op de weide en in het 'Sint-Hubertusdorp' naast het Kasteel van Brasschaat. Sint-Hubertus is de patroonheilige van de jacht. De dag vangt aan met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk, die opgeluisterd wordt door de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint-Hubertus uit Brasschaat. Tijdens de offerande wordt het wild dat door de jagers werd verzameld geofferd.

Sint-Hubertusviering (De Panne)

Net zoals vele andere gemeenten in Vlaanderen viert ook De Panne Sint-Hubertus. Volgens de overlevering is deze heilige in de loop van de 7de eeuw geboren en heeft hij gediend aan het hof van Pepijn van Herstal. Na de dood van zijn vrouw stelde hij zijn leven in dienst van God.

%AutoEntityLabel%

Dilbeek is een gemeente met een hart voor paarden. Zo zijn er een achttal manèges of pensionstallen in de gemeente en nog tal van liefhebbers die aan huis één of meerdere paarden hebben voor wedstrijden onder het zadel of met de koets, of enkel als recreatie.Eén van de evenementen in Dilbeek waarop ruiters en menners massaal met hun geliefkoosde viervoeter naar buiten komen is onze jaarlijks Sint-Hubertusviering.

Sint-Hubertusviering (Doornzele (Evergem))

De patroonheilige van de jacht, Sint-Hubertus, wordt sinds 2007 gevierd in de kerk op de Doornzele Dries. Hoewel de viering op de Doornzele Dries nog jong is, kent het vieren van Sint-Hubertus in Vlaanderen een lange traditie. Zo dragen heel wat (ruiter)verenigingen zijn naam. Bovendien worden er op heel wat plaatsen in Vlaanderen nog Sint-Hubertusvieringen gehouden. Deze vieringen gaan daarbij vaak gepaard met een aantal vaste ingrediënten: eucharistieviering, jachthoorns, dierenzegening, sint-hubertusbrood en (ruiter)wandelingen.

Sint-Hubertusviering (Elewijt)

Op tweede Pinksteren wordt er na de misviering omstreeks 10 uur aan de kerk dieren gezegend die mee in de processie opstappen. De processie wordt geopend door ruiters, landsknechttrommelaars en de jachthoornblazers. Daarna komen de verschillende groepen die het leven van Sint-Hubertus in herinnering brengen. Een van de groepen beeldt het overlijden van Sint-Hubertus in 727 uit. De processie wordt afgesloten met de sacramentsviering. Aan het einde van de rondgang krijgen alle deelnemers aan de kerk in Elewijt een Sint-Hubertuskoek en een drink.

Sint-Hubertusviering (Geraardsbergen)

In Geraardsbergen wordt de naamdag van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht, gevierd met een eucharistieviering. De viering wordt georganiseerd door de Beenhouwersgilde van Geraardsbergen en de Marnixring Vlaamse Ardennen. Ze heeft plaats in de dekanale Sint-Bartholomeuskerk op de Markt en wordt opgeluisterd door jachthoornblazers. Daarna volgt er op het marktplein van Geraardsbergen een dierenwijding.

Sint-Hubertusviering (Gooik)

In Gooik wordt er jaarlijks een eucharistieviering gehouden ter ere van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht. Voor de aanvang ervan gaan ruiters te paard in processie naar de Woestijnkapel waar de deinst in openlucht wordt gehouden. Paarden, honden en hun eigenaars zijn op de dienst uitgenodigd. Tijdens de viering worden de dieren, indien gewenst, gewijd. Na de dienst is er een receptie. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een wandelzoektocht in de streek.

Sint-Hubertusviering (Hulsen (Balen))

In Hulsen, een deelgemeente van Balen, viert de parochie van Sint-Hubertus jaarlijks haar patroonheilige. Sint-Hubertus is de patroonheilige van de jacht en hij wordt dan ook aanbeden bij de aanvang van het jachtseizoen. In Hulsen houden ze een jaarlijkse optocht.

In Kapellen wordt het naamfeest van Sint Hubertus elk jaar gevierd. De dag vangt aan met de traditionele misviering in de Sint-Jacobuskerk. Nadien wordt de dierenwijding in het gemeentepark georganiseerd. Bij zowel de viering als de wijding zorgen de jachthoornblazers van Waldo uit Vorst-Laakdal voor de muziek. Valkeniers zijn aanwezig en er wordt wild verkocht. Vervolgens vertrekken de menners met hun paarden in een optocht naar het domein Wolvenbosch, waar de feestdag wordt afgesloten.

%AutoEntityLabel%

Sint-Hubertus van Luik was bij leven een excellent jager en wordt nu vereerd als de patroonheilige van de jacht. Op afbeeldingen is hij vaak te zien met een hert. Een verklaring daarvoor is te vinden in een legende die over Sint-Hubertus de ronde doet. Volgens dat verhaal ging Hubertus op Goede Vrijdag liever jagen met zijn vrienden in plaats van naar de kerk te gaan. Toen hij zich alleen in het bos bevond, verscheen vlak voor hem een hert met een kruis in het gewei. Een stem vroeg hem: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden?

%AutoEntityLabel%

Sint-Hubertus van Luik is in Vlaanderen een populaire heilige. Denk maar aan de vele jacht- en ruiterverenigingen, die zijn naam dragen. Elk jaar worden in november Sint-Hubertusvieringen gehouden. Tijdens een Sint-Hubertusviering wordt de patroonheilige van de jacht een behouden jacht gevraagd. Zo ook in Lier in de Sint-Gummaruskerk. De eucharistieviering in de Sint-Gummaruskerk wordt opgeluisterd door het jachthoornensemble Fugamus. Tijdens de offerande brengen jagers een wildtableau naar het altaar.

%AutoEntityLabel%

De Sint-Hubertusviering in Londerzeel werd voor de eerste keer georganiseerd in 2005 en wordt sindsdien elk jaar herhaald op een van de laatste zondagen van oktober. De Londerzeelse viering mag dan zelf nog wel jong zijn, ze sluit zeker aan bij een oude traditie. Vanaf 9u30 verzamelen koetsen en paarden al op het Heldenplein.

Sint-Hubertusviering (Munte (Merelbeke))

3 november is de naamdag van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht. In heel wat gemeenten in Vlaanderen worden in de weken voor en na deze datum vieringen ter ere van Hubertus gehouden. In de Merelbeekse deelgemeente Munte is dat traditioneel op de tweede zondag van oktober.

In Neervelp organiseert de Landelijke Gilde al sinds 2003 een Sint-Hubertusviering. Deze viering vangt steeds aan met een mis om 14u, die opgeluisterd wordt door het Sint-Ceciliakoor. Een bijzonder detail is dat de dienst telkens in openlucht gehouden wordt. Tijdens de mis wordt ook het Sint-Hubertusbrood gewijd en na afloop van de eucharistie kunnen mensen hun honden, katten en paarden laten zegenen. Als ze dat willen, worden ze ook zelf gezegend. Daarna kunnen de deelnemers nog aanschuiven aan een koffietafel voor koffie en taart.

Sint-Hubertusviering (Oud-Heverlee)

Net zoals vele andere gemeenten in Vlaanderen viert ook Oud-Heverlee de patroonheilige van de jacht. Sint-Hubertus van Luik is dan ook nog steeds een populaire heilige. Denk maar aan de vele jacht- en ruiterverenigingen, die zijn naam dragen. Sint-Hubertusvieringen gaan meestal gepaard met een aantal vaste rituelen en gebruiken: eucharistieviering, jachthoorns, dierenzegening, sint-hubertusbrood en (ruiter)wandelingen. De heilige werd in de 7de eeuw geboren en diende aan het hof van Pepijn van Herstal. Nadat zijn vrouw was overleden, ging hij een devoot leven leiden.

Sint-Hubertusviering (Overwinden (Landen))

Sinds 1994 organiseert Landelijke Rijvereniging Pepijn van Landen in de aanloop naar 3 november, de naamdag van Sint-Hubertus, ieder jaar een Sint-Hubertusviering in Overwinden. Gelovigen kunnen dan met hun honden, paarden en andere dieren een misdienst in openlucht bijwonen. Deze mis wordt opgeluisterd door hoornblazers 'De Gezellen van Sint-Hubertus'. Tijdens de dienst wordt ook brood gewijd en uitgedeeld aan de aanwezigen. Dieren die van het brood te laten eten, zouden beschermd zijn tegen hondsdolheid. Na de mis is er een dierenzegening.

Sint-Hubertus,de patroonheilige van de jacht, wordt in Schaffen jaarlijks gevierd. Hij is de patroonheilige van de parochie. Een aantal verenigingen in het dorp dragen zijn naam, zo ook de lokale fanfare, de Sint-Hubertusfanfare. Tijdens de eucharistieviering in de Sint-Hubertuskerk zorgt het muziekskorps voor de muziek.

Sint-Hubertusviering (Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt))

In Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van Neerpelt, wordt ieder jaar op het dorpsplein een openluchtviering ter ere van Sint-Hubertus gehouden. Tijdens de eucharistieviering wordt sint-hubertusbrood gewijd, dat nadien uitgedeeld wordt aan de aanwezigen. Na de mis worden huisdieren, paarden en ruiters gezegend. In de namiddag is er een sint-hubertuswandeling.

Sint-Hubertusviering (Tervuren)

Hubertus van Luik werd geboren in de zevende eeuw na Christus. De legendevorming rond Hubertus is gebaseerd op de 7 heiligenlevens die over hem bestaan. De meest bekende legende houdt in dat hij op Goede Vrijdag ging jagen, terwijl iedereen in de kerk zat. Toen hij op zijn tocht een hert wilde doden, zag hij plots een kruis in het gewei van het dier, dat hem gebood naar de bisschop van Maastricht te gaan. Hubertus gehoorzaamde. In 705 werd hij zelf bisschop van Maastricht. Omdat hij de bisschopszetel daarna liet overbrengen naar Luik, werd hij ook de eerste bisschop van Luik.

Sint-Hubertusviering (Tongeren)

Sint-Hubertus wordt in Tongeren elk jaar op de eerste zondag na 3 november gevierd. Het is daarbij de gewoonte dat er jaarlijks een eucharistieviering in openlucht wordt georganiseerd. Het is een viering, waarbij er een centrale plaats wordt gegeven aan huisdieren en hun baasjes. De huisdieren worden na de dienst gezegend.

Sint-Hubertusviering (Waregem)

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen worden er in oktober en november Sint-Hubertusvieringen gehouden. Men viert er het naamfeest van de patroonheilige van de jacht. Zijn naamfeest valt op 3 november. De viering betekent het begin van een nieuw jachtseizoen en men vraagt de heilige om de jagers en de dieren te beschermen. In Waregem gaat de Sint-Hubertusviering voor dag en dauw van start met een wandeling. Nadien is er de Sint-Hubertusviering. De viering wordt opgeluisterd door het jachthorenensemble Rallye Ypara.

Pages