Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

De naamdag van Sint-Hubertus valt op 3 november. Omdat Hubertus van Luik de patroonheilige van jachthoorngroep Rallye Westrode is, houdt deze vereniging op die dag ieder jaar een bijzondere viering ter zijner ere. Traditiegetrouw gaat daat deze viering van start met een avondlijke misdienst in de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Westrode. De leden van de jachthoorngroep staan daarbij telkens zelf in voor de muzikale omkadering. Tijdens de mis worden er ook Sint-Hubertusbroodjes gewijd. Na de misdienst heeft voor de kerk een dierenwijding plaats.

%AutoEntityLabel%

18 april is de feestdag van Sint-Idesbald. Deze Idesbaldus Van der Gracht was van 1155 tot 1167 abt van Cisterciënzerabdij Ten Duinen in Koksijde. Sint-Idesbald is tevens de patroon van de vissers, de landbouwers en de Vlaamse adel. In 1623 ontdekten monniken onder het puin van de Ten Duinen-abdij een loden kist met daarin het ongeschonden lichaam van Idesbald. Die ontdekking betekende meteen ook de start van een diepe verering van de abt in het kustgebied. Op de plek waar het lichaam gevonden werd, zou een kruis geplaatst zijn.

Sint-Jan Evangelist Processie (Hoksem (Hoegaarden))

Johannes, ofwel Jan, was van beroep, evenals Petrus, Andreas en Jakobus, visser. Hij werd de meest geliefde leerling, apostel, van Jezus. Steeds is hij aanwezig geweest bij de bijzondere gebeurtenissen in het Openbare leven van Jezus. Hij was dan ook een bevoorrecht getuige om de verhalen te noteren. Hij is dan ook een van de evangelisten. Johannes leefde tot in hoge ouderdom en rond het jaar 100 is hij nabij Efese gestorven. Hier heeft hij ook zijn laatste rustplaats gevonden. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood is gestorven.

Sint-Jansprocessie (Schriek (Heist-Op-Den-Berg))

De traditie van de Sint-Jansprocessie gaat ver terug in de tijd. Sint-Jan de Doper is de patroonheilige van Schriek en zeker al voor 1562 ging de processie door de straten van het dorp. Dat weet men door het processievaantje dat de kerk nog zonder het uurwerk van 1562 afbeeldt. De oudste kerkrekeningen van dat jaar vermelden een speelman. En om de orde te handhaven werden de ‘heynen’ of de ‘wildemannen’ ingezet. Dat waren verklede jongeren die het hele gebeuren in goede banen moesten leiden. Later werden deze bijgestaan door de ’jonkheit van Betecom’ te paard en met volle montuur.

Sint-Kristoffelbedevaart met autozegening (Bocholt)

De St.-Kristoffelbedevaart in Bocholt is de oudste en de grootste in Limburg. Het is een ideaal moment voor de weggebruikers om even stil te staan bij het eigen rijgedrag, naar het voorbeeld van St.-Kristoffel, de patroonheilige van alle weggebruikers. Elk jaar kan iedereen die wil zijn voertuig en uiteraard ook zichzelf gaan laten zegenen aan de kerk van Bocholt. Dit is een traditie die al sinds 1931 in ere wordt gehouden.

Op de laatste zondag van september is er in Peutie de jaarlijkse Sint-Leonardusprocessie. De heilige Leonardus wordt in Peutie als bedevaartsheilige vereerd. In deze processie wordt niet alleen zijn beeld meegedragen, maar beelden figuranten ook een aantal scènes uit zijn leven uit. Vooraan in de bedevaartsprocessie lopen jongens en meisjes rond het beeld van Sint-Martinus, de patroonheilige van Peutie. De Sint-Leonardusprocessie vertrekt steeds om 11u aan de Sint-Martinuskerk. Aan de kerktrappen worden er dan Sint-Maartenkoeken uitgedeeld aan de kinderen.

Sint-Leonardusprocessie (Sint-Lenaarts (Brecht))

De gemeente Sint-Lenaarts dankt haar naam aan haar patroonheilige Sint-Leonardus. Sint-Leonardus of Leonard van Noblac leefde volgens de overlevering in de vierde eeuw. Als lid van een adellijke familie verbleef hij aan het hof van Clovis. Die gaf hem de toestemming om gevangen te bezoeken en te bevrijden. Omwille van zijn goede werk, wilde Clovis Leonardus ook als bisschop aanstellen. Leonardus weigerde de titel echter en trok zich als kluizenaar terug in het zuiden van Frankrijk. Daar zochten gelovigen hem regelmatig op voor goede raad en verrichte Leonardus een aantal wonderen.

Sint-Leonardusprocessie (Zoutleeuw)

Sinds 1274 gaat op Pinkstermaandag een Sint-Leonardusprocessie uit in Zoutleeuw. Met deze eeuwenoude traditie geeft Zoutleeuw uiting aan de volksdevotie rond zijn patroonheilige. De processiedag start om 10u met een eucharistieviering in de Sint-Leonarduskerk. De processie zelf sluit daar meteen op aan. In de processie lopen een 300-tal figuranten mee. Zij beelden het leven en de verering van Leonardus uit. In elke editie wordt bovendien ook een actueel thema aangekaart. Naast de figuranten stappen ook een aantal vendel- en muziekgroepen mee.

Sint-Maartenspektakel (Overpelt)

Al sinds kort na zijn dood in 397 wordt Sint-Maarten of de heilige Martinus van Tours jaarlijks vereerd op 11 november. Een bekende legende over deze heilige vertelt dat hij ooit de helft van zijn mantel schonk aan een bedelaar die kou leed. Zo werd hij de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Op tal van plaatsen is Sint-Maarten vandaag de dag vooral bekend als een kindervriend die grote gelijkenissen vertoont met Sinterklaas. Elders wordt de Sint-Maartensviering dan weer ingevuld als een lichtfeest. Dat komt doordat de naamdag van Sint-Maarten aan het begin van de winter valt.

%AutoEntityLabel%

Sint-Maarten is de patroonheilige van onder meer kooplieden, soldaten, ruiters, reizigers, hospitalen, kleermakers, wevers, bedelaars en wijnbouwers en -verkopers. Zijn naamdag valt jaarlijks op 11 november. Op die dag of in de aanloop ernaar wordt Sint-Maarten dan ook op tal van plekken gevierd. In meerdere gemeenten worden bijvoorbeeld speciale lichtfeesten ter zijner ere georganiseerd. Daarnaast zijn er ook een heleboel Sint-Maartensvieringen waarbij Sint-Maarten als schenkheilige centraal staat.

Sint-Maarten is de patroonheilige van Herk-de-Stad. De naamdag van de heilige wordt jaarlijks gevierd op 11 november. Herk-de-Stad laat deze dag niet aan zich voorbij gaan en ze organiseren dan ook Sint-Maartensstoet en -vuur in de gemeente. De Herkse kinderen trekken in de stoet met een uitgeholde biet met een kaarsje in rond. Ze zingen daarbij  'Sinte-Matte-Krikske-Vuur'. In Herk-de-Stad worden zure kersen ook krikken genoemd en de likeur bevat een beetje 'vuur'. Het drankje verwijst dus naar het Sint-Maartensvuur, maar ook naar de fruitteelt in de streek.

Sint-Maartensstoet en -vuur (Niel-bij-AS)

Ook in Niel-Bij-As is het de traditie dat Sint-Maarten jaarlijks gevierd wordt. Het gebeurt met een sint-maartensstoet en een sint-maartensvuur. De organisatie is in handen van de Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As. De stoet wordt 's avonds georganiseerd. Het heeft als begin- en eindpunt de schutterslokalen van de vereniging en trekt door het dorp. Vooraan in de optocht lopen een aantal trommelaars. Met het trommelen worden de buurtbewoners opgeroepen om deel te nemen aan de viering.

Op 10 november, dat is de vooravond van het naamfeest van Sint-Maarten, wordt er in Stokkem een sint-maartensstoet en -vuur georganiseerd. In deze regio is de viering van Sint-Maarten een uitgesproken lichtfeest. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours uit de 4de eeuw. De legende vertelt ons dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Hij werd al snel na zijn dood als heilige vereerd. Het vieren van Sint-Maarten betekende ook het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht uitbetaald.

Sint-Maartensviering (Beveren-Waas)

Op 11 november komt Sint-Maarten naar Beveren. Hij gaat hierbij gekleed als een Romeinse soldaat. Sint-Maarten is de vierde-eeuwse heilige Martinus van Tours. Vooraleer hij zijn leven aan God ging wijden, trad hij als jongeman in dienst van het Romeinse leger. De bekendste legende over Sint-Maarten speelt zich af tijdens zijn soldatentijd. De legende vertelt ons dat Maarten te paard aan de stadspoort van Amiens de helft van zijn mantel heeft weggeschonken aan een verkleumde bedelaar. Diezelfde nacht verscheen Christus mét de helft van de mantel in een droom aan Martinus.

%AutoEntityLabel%

Elk jaar maakt Sint-Maarten, op de vooravond van 11 november, zijn intrede in Koksijde.  Sint-Maarten is de vierde-eeuwse heilige Martinus van Tours. Volgens de legende schonk Martinus de helft van zijn mantel aan een bedelaar die kou leed. Diezelfde nacht verscheen Christus mét de helft van de mantel in een droom aan Martinus. Sint-Maartensgebruiken lijken in veel opzichten op sinterklaastradities. Maar er zijn een aantal duidelijke verschillen. Zo is Sint-Maarten naast een kinderfeest ook een uitgesproken lichtfeest.

Sint-Maartensvuur (Beek (Bree))

Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours. Een bekende legende vertelt dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Hij is dan ook de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. Op een aantal plaatsen is Sint-Maarten een kindervriend, die grote gelijkenissen met Sinterklaas vertoond. Op andere plaatsen wordt Sint-Maarten veeleer, of uitsluitend, gezien als een lichtfeest. Sint-Maarten betekende immers het begin van de winter.

Sint-Maartensvuur (Kaulille (Bocholt))

Sint-Maarten wordt in Kaulille traditioneel op de vooravond van 11 november gevierd. Net zoals in andere gemeenten in de regio gaat dit gepaard met het branden van een sint-maartensvuur. Het vieren van Sint-Maarten is van oudsher een lichtfeest. Deze periode betekende immers het begin van de winter. Het vee werd uit de weiden geleid en de pacht werd uitbetaald. Het was dan ook de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken als een vreugdevol volksgebeuren. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours.

De gemeente Kinrooi bestaat uit vijf dorpskernen: Kinrooi zelf, Kessenich, Molenbeersel, Geistingen en Ophoven. In de meeste van deze vijf dorpen worden sint-maartensvuren ontstoken op de vooravond van 11 november. Het is een gebruik dat diep in deze regio is ingebakken. In Kinrooi is het zo dat het de buurt zelf is, of een buurtvereniging, die de traditie in stand houdt. In bepaalde buurten wordt er jaarlijks naast het sint-maartensvuur ook nog een lampionnentocht georganiseerd. Dat is zo in de wijk Brookhook.

De Passerelle trekt woensdag 11 november om 18 uur vanaf het politiekantoor in Lanklaar naar De Vrietsel met Sint-Maarten en de Vuurgeesten. Rond het vuur gratis erwentsoep, zingen en volksdansen.
Ook zij doen een optocht doorheen het centrum. Vanaf 18.00 uur vertrekt de optocht, waarbij de vuurgeesten St.-Maarten vergezellen, aan het politiebureel in de Nieuwstraat. De avond staat bovendien bol van de animatie. Daarnaast wordt er rond het vuur gedanst en worden er natuurlijk ook de typische St.-Maartensliedjes gezongen. Het einde is voorzien omstreeks 19.30 uur.

Sint-Maartensvuur (Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode))

Sint-Maarten is de patroonheilige van Meeuwen. De dorpskerk draagt zijn naam en de kerk bezit een 16de-eeuws beeld van Sint-Maarten. Het beeld stelt de heilige voor te paard, terwijl hij zijn mantel deelt met een bedelaar. Het is een van de bekendste voorstellingen van deze heilige. Sint-Maarten is immers ook de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Sint-Maarten is in Vlaanderen altijd al een populaire heilige geweest. In een groot aantal plaatsen, vooral in delen van Oost- en West-Vlaanderen, wordt Sint-Maarten gezien als een kinderheilige.

%AutoEntityLabel%

In Tielt-Winge is het een traditie dat er een sint-maartensvuur wordt gestookt op de vooravond van 11 november. Vroeger betekende Sint-Maarten het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht betaald. De avonden werden korter, zodat er voor vuur, voedsel en warme kledij moest gezorgd worden. Tegen deze achtergrond was het de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken als een vreugdevol volksgebeuren. Op andere plaatsen in Vlaanderen is de sint-maartensviering vandaag een kinderfeest.

Sint-Maartensvuur (Wezel (Mol))

In Wezel, bij Mol, wordt er op 10 november een sint-maartensvuur aangestoken. De traditie was lange tijd op zijn retour, maar kent de laatste jaren een heropleving kent. Al zeker twintig jaar lang wordt dit sint-maartensvuur succesvol georganiseerd. Het evenement trekt jaarlijks honderden mensen aan. Naast het vuur is er ook nog randanimatie en vuurwerk.

Sint-Maartensvuur | Sinte-Mette-Viering (Olen)

Op 10 november wordt er in Olen een sint-maartensvuur aangestoken. De organisatie ervan is in handen van de Chiro van Olen-Centrum. In Olen noemen ze Sint-Maarten ook Sinte-Mette. In Olen is de viering van Sint-Maarten een echt lichtfeest. De avond gaat van start met een fakkeltocht. Daarna wordt er een groot sint-maartensvuur gestookt op de terreinen van de Weeën. De buurtwoners worden in de aanloop van het gebeuren opgeroepen om hout aan te leveren voor de brandstapel.

Ieder jaar gaat in Laarne op Pinstermaandag een processie ter ere van Macharius uit. Macharius leefde in de 11de eeuw. Hij werd geboren in Armenië, maar reisde tijdens zijn leven erg veel rond. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij ook in Vlaanderen terecht. In Gent sloot hij zich aan bij de monniken van de Sint-Baafsabdij. Net toen hij op het punt stond om weer verder te trekken, brak de pest uit. Terwijl Macharius in Laarne was, werd hij zelf ook ziek. In zijn ziekenbed kreeg hij een visioen: er zou pas een einde aan de plaag komen als hij zelf stierf.

Sint-Margaretha Ommegang (Baardegem (Aalst))

Sint-Margaretha is de patrones van de vroedvrouwen. Zij wordt aangeroepen bij barensweeën, zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen, krampen en borstkwalen en tegen kinkhoest. Margaretha werd in de 3de eeuw na Christus geboren in Antiochie (Syrie). Ze kwam uit een heidens gezin, maar werd door haar min christelijk opgevoed. Toen haar vader vaststelde dat ze de afgoden afzweerde, leverde hij haar over aan stadhouder Olybrius. Deze man werd verliefd op haar, maar zijn liefde werd door de godsvruchtige Margaretha niet beantwoord.

Pages