Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

Sinds 1631 wordt op de zondag voor Pasen het Christusbeeld, gezeten op een palmezel, door de leden van het Apostelengenootschap, door de straten van Hoegaarden gedragen. In Hoegaarden wordt de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem herdacht, die werd onthaald door een met palmen wuivende en zingende menigte. Hoewel de meeste palmprocessies in ons land verdwenen tijdens de 18de eeuw, blijft dit gebruik tot op vandaag in Hoegaarden bestaan. Bij de processie lopen kinderen met gewijde palmtakken die ze aan de omstaanders proberen verkopen.

Palmzegening en palmprocessie (Jette)

 In een van de oudste wijken van Jette vinden we een uniek plekje terug, gewijd aan het bidden, een meditatie- en bedevaartsplaats. Deze plek bevat de eerste kerk van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesparochie (opgetrokken in 1913), de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot en voorplein (1915), de Kruisweg,...

De Blijde Intrede van Christus in Jeruzalem werd vroeger in heel wat landen van Europa luisterrijk uitgebeeld. Ook in Vlaanderen -oa. in Zoutleeuw, Tienen, Leuven en in Tienen- ging er een processie uit waarbij er een Christusfiguur op een ezel door de straten ging. Christus werd op deze processie steeds verzegeld door de 12 apostelen en vele kinderen. De beeldenstorm aan het einde van de 16de eeuw maakte op de meeste plaatsen een einde aan dit gebruik.

%AutoEntityLabel%

Het passiespel is een openluchtspektakel over het lijden van Jezus Christus voor en tijdens de kruising. Met oeverbewoners uit het begin van de 20ste eeuw als apostelen en de Schelde als passend decor. Het Passiespel "Kristus Aan De Schelde" van Bert Peleman werd te Mariekerke voor de eerste maal opgevoerd op 28 maart 1971. Aan boord van het onthaalschip "De Meivis" doet Bert Peleman in de schoot van de gelijknamige en pas opgerichte Cultuurkring het voorstel zijn passiespel op te voeren in Mariekerke.

Pauwelfeesten (Sint-Paulusgehucht (Galmaarden))

Op zondag 25 januari wordt de legende van de Heilige Paulus uitgebeeld in het Sint-Paulusgehucht van Galmaarden. Deze viering gaat terug op de legende over een witte ruiter die in het jaar 1382 door middel van het rondstrooien van kleine roggebroodjes de Pest zou hebben uitgeroeid na de zware veldslagen in Geraardsbergen en omstreken. Omdat de witte ruiter op 25 januari, de feestdag van Sint-Paulus is verschenen, werd de figuur die de broodjes uitstrooit “de Pauwel” genoemd. Ieder jaar wordt deze legende in herinnering gebracht.

Peerommegang en Half-Oestfeesten (Emelgem)

De Peerommegang in Emelgem is wellicht een van de oudste bedevaarten van Vlaanderen. Vandaag is de verering beperkt tot een eucharistieviering op 15 augustus, die nog druk bezocht wordt door de dorpsinwoners en de streekgenoten. Vroeger trok de bedevaart heel wat bedevaarders aan en waren er wel drie processies. Over de oorsprong van de verering is weinig bekend, maar men neemt aan dat de Mariaverering in Emelgem  zeker al van in de 14de eeuw dateert.

%AutoEntityLabel%

In de oude kapel van het Julianusgasthuis wordt op Witte Donderdag een uitgebreid banket voorzien voor 12 gasten. Met dit tafereel wordt herinnerd aan het Laatste Avondmaal. Omdat de vasten dan nog niet beëindigd is, worden enkel visgerechten geserveerd. Vroeger werden ook de voeten van de genodigden gewassen, maar daar is men intussen van afgestapt. Wel wordt centraal op de tafel een christusbeeld geplaatst, dat ingesmeerd is met boter.

De vijftigste dag na Pasen (de verrijzenis van Jezus) en de tiende dag na Hemelvaartsdag (de hemelvaart van Jezus) viert de christelijke gemeenschap Pinksteren of Sinksen. Op deze dag wordt de neerdaling van de Heilige Geest herdacht. in de Sint-Jozefsparochie in Londerzeel gaat op deze dag traditioneel een Pinsterprocessie uit. De optocht staat volledig in het teken van het leven van Christus en toont bijbelse taferelen. De processie start om 10u30 aan de kerk van Londerzeel.

In het begin van de negentiende eeuw werd Eikevliet geteisterd door een epidemie van cholera. De inwoners van het dorp smeekten de Heilige Maagd Maria om haar bescherming tegen deze ziekte en bouwden in 1833 de Kouterkapel. Hier ligt meteen ook de oorsprong van de kruisprocessie die tussen 1833 en 1960 over de Kouter is getrokken. In 1999 werd er terug aangeknoopt met deze traditie en ging er opnieuw een processie uit in Eikevliet, ditmaal aan de vooravond van mei. Sindsdien trekt de processie er jaarlijks op uit.

Op sacramentszondag gaat in Genoelselderen (Riemst) jaarlijks de processie uit. Deze processie is reeds een jarenlange traditie in het dorp. Verschillende verenigingen helpen mee om ze te kunnen laten uitgaan. In de processie wordt het Heilig Sacrament gedragen, net als het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, dat vermoedelijk in 1904 werd aangekocht. Daarnaast worden ook de vlaggen van Kindsheid Jezus, de Heilige Christina en de patroonheilige van Sint-Martinus meegedragen. De processie start steeds aan de kerk.

%AutoEntityLabel%

Sinds het ontstaan van de processie in 1852 gaat er in Godsheide bij Hasselt een processie uit. De processie is opgedragen aan de patroonheilige van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Godsheide en Sint-Odilia. Er worden in de kerk van Godsheide immers relikwieën van deze heilige bewaard. Naar jaarlijkse traditie dragen de scouts het beeld van Onze-Lieve-Vrouw tijdens de processie. Harmonie Demergalm begeleidt het tafereel met de toepasselijke muziek.

In Hoeselt trekt er sinds mensenheugenis een processie door de straten van de gemeente.

Vanaf 1652 werd er in Houwaart jaarlijks een processie gehouden op 8 september, de feestdag van Maria-Geboorte. Toen al werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Roeselberg meegedragen.

De processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw der Kranken werd voor het eerst georganiseerd in 1695 en gaat elk jaar uit op de eerste zondag van juli. Na een eucharistieviering trekken de processiegangers dan met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw door de dreven van de boskapel Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken. Deze kapel werd gebouwd op de plaats van het oude bevaartsoord uit 1658, aan het einde van een eikendreef tussen Wolvertem en Imde. De kapel werd door de kasteelheer van Imde uitgebreid in 1707 en later aan de kerk van Wolvertem overgedragen.

Op sacramentszondag is er jaarlijks in Leut een processie, voorafgegaan door een eucharistieviering. De schutterij van de parochie Sint-Petrus, die dezelfde patroonheilige heeft als de parochie zelf (Sint-Pieter), opent de processie. Daarna volgen groepen van verschillende parochies, zoals Sint-Barbara, Sint-Petrus en Sint-Gillis. In de processie loopt ook een groep oud-mijnwerkers, die hun patroonheilige meedragen. Zij worden vaak vergezeld door jongetjes in mijnwerkerskledij die typische mijnwerkersattributen meedragen.

Processie (Overmere)

De oudste vermelding van de jaarlijkse processie op 15 augustus te Overmere dateert van 1843. Toen vermeldde een priester in zijn wekelijkse preek '…op 15 augustus vertrekt de processie als naar gewoonte…'. De processie bestond toen dus al langer. In het midden van de twintigste eeuw waren er nog ieder jaar drie processies in Overmere, maar enkele deze op 15 augustus bestaat nu nog. Tegenwoordig is de processie wel heel wat bescheidener van omvang dan toen. Voorop lopen de plaatselijke fanfare en de vaandeldragers van de plaatselijke verenigingen.

Processie (Veerle (Laakdal))

Reeds in 1802 trok er op kermiszondag in september een processie uit in Veerle, als herdenking van de kerkwijding. De Mariaverering dateert er reeds van veel vroeger. Het succes van de processei wisselde in de loop der jaren. In de twintigste eeuw was er tot 1969 een sacramentsprocessie en een processie met halfoogst. De parochieraad besliste toen om enkel nog de sacramentsprocessie te laten doorgaan, maar ook deze verdween twee jaar later. Sinds 1978 heeft er echter opnieuw een jaarlijkse processie plaats in het dorp, ditmaal op de dag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.

Processie (Waanrode (Kortenaken))

Op zondag 24 augustus (feest van de Heilige Bartholomeus) of de zondag erna trekt de jaarlijkse processie ter ere van de Heilige Bartholomeus, patroonheilige van de parochie, door de straten van Waanrode. Langs het parcours van de processie hangen de bewoners vlaggen uit of plaatsen een versierd Maria- of heiligenbeeld voor het raam of in de open voordeur. De kinderen strooien versnipperde stukjes groen en bloemen op straat voor de naderende processie. De processie wordt meestal geopend door enkele ruiters te paard.

Processie en Vespers voor de Heilige Begga (Turnhout)

Begga werd in de zevende eeuw geboren als de dochter van Pepijn I van Landen en de heilige Ida van Nijvel. Haar zus was Gertrudis van Nijvel. Begga huwde op jonge leeftijd met de zoon van Arnoldus de heilige. Ze kregen een zoon, Pepijn II van Herstal, de latere stichter van het Karolingische rijk. Toen haar man stierf, stichtte zij in de Andenne sur Meusse een klooster. In dit klooster werd zij de eerste Abdis. Begga deed als abdis allerhande goede werken. Ze raakte gekend als een liefdevolle kloosterlinge die, waar ze ook kwam, de mensen met liefde verzorgde.

Processie met Scheldewijding (Antwerpen)

In augustus 1399 ging de eerste officiële stedelijke Mariaprocessie in Antwerpen uit. Deze processie zou op korte tijd twee andere ommegangen overschaduwen, namelijk die van de Heilige Besnijdenis en die van het Heilig Sacrament. Deze beide processies gaan dan ook niet meer uit. Het concept van de Mariaprocessie werd in de tijd regelmatig aangepast, om er voor te zorgen dat de invulling zinvol en eigentijds bleef. Sinds 1962 wordt er een 'Scheldewijding' georganiseerd.

Processie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (Pulderbos (Zandhoven))

De oorsprong van de processie in Pulderbos ligt in de 15de eeuw. Er bestond in 1452 reeds een Broederschap Onze-Lieve-Vrouw van Pulderbos. De gildebroeders droegen dan het Maria-beeld in de processie. De verering voor Maria kende in Pulderbos een grote bloei en er waren heel wat bedevaarten naar deze plaats. Met het uitbreken van de godsdienstoorlogen in de 17de eeuw komt er een tijdelijke stopzetting van de verering van Maria. Zowel de Maria-verering als het uitgaan van de processie werd echter heropgestart.

Opbrakel, een deelgemeente van Brakel, houdt vast aan haar jaarlijkse processie. Twee maal per jaar gaat deze processie uit. Een eerste maal op de zondag na Sacramentsdag en een tweede keer op 15 augustus, wanneer het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is. 

%AutoEntityLabel%

Sinds 1502 is Hallaar een vrij bekend bedevaartsoord..Sinds dat jaar wordt er elke zaterdag om 9u een ‘bedevaartmis’ gelezen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. De vijfhonderdste verjaardag van deze gebeurtenis werd op het feest van Maria Boodschap (25 maart) in 2002 plechtig gevierd. Tijdens de meimaand komen er meerdere groepjes uit de omliggende parochies naar dit vrij goed gekend Mariaoord om er hun liefde voor de Moeder Gods te bezingen. Op jaarmarktzondag.is er ook een jaarlijkse Mariaprocessie.

Processie van de Heinkensberg (Wever (Glabbeek))

In Wever wordt jaarlijks de Processie van de Heinkensberg georganiseerd. Deze processie trekt van de kerk van Wever naar de kapel van de Heinkensberg en terug. Deze kapel werd gebouwd in 1573 en werd al snel een bedevaartsoord. Na verschillende verbouwingen en herstellingen staat er sinds 1964 een kapel in een kapel naar het model van Maria del Angeli nabij Assisi. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg, afkomstig uit de zestiende eeuw, werd op 1 mei 1966 in een plechtige processie naar de vernieuwde kapel gedragen.

%AutoEntityLabel%

De Processie van Plaisance in Geraardsbergen is een mengeling van religie en volkscultuur. De overbrenging van de resten van Sint-Bartholomeus vanuit het kartuizerklooster van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen vormt al sinds 1515 de aanleiding voor een jaarlijkse rondgang van het zilveren reliekschrijn door de stad. Mensen met de meest uiteenlopende sociale, religieuze en politieke achtergronden stappen mee op: de leden van de kerkfabriek en de deken krijgen het gezelschap van het stadsbestuur, sportverenigingen, hobbyclubs, show- en toneelgezelschappen.

Pages