LECA-nieuwsbrief augustus 2017

LECA, HV en FV vormen nieuwe organisatie

LECA, HV en FV vormen nieuwe organisatie

LECA, Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen bundelen naar aanleiding van het Cultureel Erfgoeddecreet 2017 de krachten. Vanaf 2019 zet één nieuwe erfgoedorganisatie de werking gezamenlijk voort. Deze organisatie mikt hoog: ze wil hét kennisknooppunt voor genealogie (familiekunde), lokaal erfgoed (heemkunde) en cultuur van alledag in Vlaanderen worden.

Gezocht: testers educatief pakket over reuzen

Gezocht: testers educatief pakket over reuzen

Momenteel werkt LECA aan een educatief pakket over reuzencultuur in Vlaanderen. Dit pakket wordt in het najaar gelanceerd en zal gebruikt kunnen worden door leerkrachten die voor de klas staan in de eerste graad in het lager onderwijs. De komende weken willen we dit pakket via een klankbordgroep afstemmen op de praktijk. Daarom zijn we op zoek naar 5 mensen die in West-Vlaanderen in het eerste of tweede leerjaar voor de klas staan.

Traditiedrager van de maand: Shana is volkskundige

Traditiedrager van de maand: Shana is volkskundige Veel vrijwilligersverenigingen ondervinden tegenwoordig dat hun leden een dagje ouder worden. In hun dagelijkse praktijk laat de nood aan verjonging zich meer en meer voelen. Bij volkskundige verenigingen is dat niet anders. Maar hoe kan je jongeren actief betrekken bij volkskundig erfgoed? LECA vroeg het gewoon aan Shana Van Hauwermeiren, een historica van 24 die als vrijwilliger bij de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen (KBOV) aan de slag is. Bij de KBOV staat volkskunde al sinds 1926 centraal. En verjonging? Dat blijkt sinds een aantal jaar ook een actiepunt..

Wat wordt er eigenlijk gevierd tijdens het Offerfeest?

Wat wordt er eigenlijk gevierd tijdens het Offerfeest?

Op 1 september 2017 is het zo ver: heel wat moslims vieren dan weer Offerfeest. Voor de islamitische gemeenschap is dit één van de belangrijkste feesten van het jaar. Met het Offerfeest wordt de loyaliteit van Ibrahim aan Allah herdacht. In de Koran staat dat Allah in een droom aan Ibrahim vroeg om zijn zoon Ismaël te offeren, om te bewijzen dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahim het mes hief om zijn zoon te doden, werd hem een schaap gezonden dat de plaats van Ismaël mocht innemen. Ter herinnering daaraan worden ieder jaar schapen geslacht tijdens het Offerfeest.

Infosessies subsidies culturele projecten

Infosessies subsidies culturele projecten

In de komende 2 jaar gaan een aantal bevoegdheden van de provinciale diensten voor erfgoed over naar het Vlaams niveau. Dat betekent onder meer dat wie toe nog toe een subsidieaanvraag voor een erfgoedproject bij een van de provincies indiende, dat vanaf nu bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid moet doen. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen werd alvast een nieuw reglement opgesteld en het online aanvraagsysteem KIOSK ontwikkeld.