LECA-nieuwsbrief juni/juli 2017

Zopas heeft minister van Cultuur Sven Gatz 5 extra tradities aan de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed toegevoegd. Dat brengt de teller op 50. Een opname in de Inventaris Vlaanderen maakt tradities niet alleen zichtbaarder, maar is ook een enorme blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Van de 5 gemeenschappen die deze keer een aanvraag indienden, werden er 3 intensief door LECA begeleid tijdens hun erfgoedzorgtraject. In deze nieuwsbrief zetten we hun traditie en inspanningen dan ook graag in de kijker!

Woonwagencultuur

Woonwagencultuur

De woonwagencultuur is het geheel van tradities, gebruiken en opvattingen van mensen die sinds generaties permanent in een woonwagen (willen) wonen. In Vlaanderen zijn er drie gemeenschappen woonwagenbewoners: de Voyageurs, de Manoesjen en de Roms. Zij vormen de kern van de werkgroep ‘Behoud de woonwagencultuur’, die mensen met expertise rond woonwagencultuur en erfgoedzorg bij elkaar brengt. O.m.

Godelieveprocessie Gistel

Godelieveprocessie Gistel

De Godelieveprocessie trekt ieder jaar op de eerste zondag na 5 juli door de straten van Gistel. Meer dan duizend vrijwilligers uit Gistel en omgeving beelden dan het leven, de marteldood, de heiligverklaring en de verheerlijking van Godelieve uit. Het Kerncomité Godelieveprocessie neemt het voortouw in de organisatie van de processie en kan daarbij rekenen op de medewerking van tal van Gistelse verenigingen.

Rederijkerscultuur

Rederijkerscultuur

Vandaag zijn er in Vlaanderen en Nederland 67 actieve Rederijkerskamers. Wat hen onderling bindt, is taal in de brede zin van het woord. Een groot deel van de bestaande kamers is verenigd via het Verbond van de Kamers van Rhetorica, dat ook een trekkersrol opnam bij het opstellen van het erfgoedzorgplan.

Ook nieuw op de Inventaris Vlaanderen

Ook nieuw op de Inventaris Vlaanderen

Samen met de woonwagencultuur, de rederijkerscultuur en de Godelieveprocessie werden ook de klompencultuur en Oogstfeest De Pikkeling aan de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed toegevoegd. Deze dossiers werden respectievelijk begeleid door ETWIE en CAG.

Traditiedrager van de maand: Ann Peetermans over de Geelse gezinsverpleging

Traditiedrager van de maand: Ann Peetermans over de Geelse gezinsverpleging

De Vlaamse Cultuurprijzen zijn omgedoopt tot de Ultima’s van de Vlaamse cultuur. Dit jaar werden ze op 13 juni uitgereikt in de Gentse Vooruit. 12 winnaars werden in evenveel categorieën in de bloemetjes gezet. Een van de gelauwerde initiatieven is de Geelse gezinsverpleging, dat de Ultima voor het immaterieel erfgoed in ontvangst mocht nemen.

Zelf ambitie?

Zelf ambitie?

Heeft deze nieuwsbrief je zin gegeven om zelf een erfgoedzorgtraject rond een sociale praktijk of feest op te starten? Dan kan LECA je daarbij begeleiden. Contact ons gerust voor info of hulp. Inspirerende praktijkvoorbeelden en tips en tricks vind je alvast op het platform immaterieel erfgoed.