Ook tweede reuzenbijeenkomst erg geslaagd

Ook tweede reuzenbijeenkomst erg geslaagd

Op 19 januari 2013 verzamelden meer dan 60 reuzenbeheerders in Wetteren voor de reuzenontmoetingsdag in Oost-Vlaanderen. Ondanks de slechte weersomstandigheden was de opkomst dus opnieuw enorm. Net zoals bij West-Vlaamse bijeenkomst in Kortrijk wisselden de deelnemers via een reeks rondetafelgesprekken gedachten en ideeën uit over reuzentradities, werkvormen, publiekswerking, promotie en samenwerking. Tijdens de verschillende gespreksronden werden alle bevindingen telkens opgetekend. In de komende maanden zal LECA de resultaten koppelen aan de resultaten van de andere reuzenbijeenkomsten. Dat alles wordt in het najaar van 2013 verwerkt in een heus reuzenrapport.

Voor de organisatie van de ontmoetingsdag werd samengewerkt met Reuzen in Vlaanderen,  erfgoedcel Land van Dendermonde en erfgoedcel Meetjesland. Anniek Elegheert van het Waas Reuzenoverleg stelde vooraf ook de werking rond reuzen van erfgoedcel Waasland voor. Nadien liet Lieven De Gelder, schepen van Patrimonium van de gemeente Wetteren, de aanwezigen nog kennismaken met de 2 reuzen van Wetteren.

De volgende reuzenontmoetingsdag in de reeks is die in de provincie Antwerpen. Op 3 maart 2013 zijn reuzenbeheerders dan welkom in Turnhout. Inschrijven kan nog tot en met 27 februari 2013 door te mailen naar emmie@lecavzw.be.