Studiedag Driekoningen hier en elders in Europa

Studiedag Driekoningen hier en elders in Europa

Op 6 januari vieren we Driekoningen. Voor heel wat kinderen uit België en Nederland is dit feest de aanleiding om er samen op uit te trekken. Verkleed als de drie wijzen gaan ze van deur
tot deur om bedelliedjes te zingen. De toehoorders stoppen de zangertjes daarna wat geld of snoepgoed toe. Maar was dat altijd zo en hoe is dat in andere streken van Europa? De studiedag belicht dit bijzondere element uit ons immaterieel cultureel erfgoed. Het is een feest met een lange geschiedenis en is vaak afgebeeld op schilderijen van bekende zeventiende- en achttiende-eeuwse schilders. In de voormiddag wordt ingegaan op de geschiedenis en hoe de viering van Driekoningen zijn weg naar een groot publiek vindt. In het namiddaggedeelte staat de praktijk centraal en focussen we
op enkele inspirerende voorbeelden op het vlak van borgen.

Datum
24 oktober 2014

Locatie
Raadzaal gemeentehuis Tilburg, Stadhuisplein 130, Tilburg, Nederland

Inschrijving
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 14 oktober door te mailen naar immaterieelerfgoed@live.nl. Deelnemen kost € 15,– (in de prijs is een broodjesmaaltijd en een receptie inbegrepen).
Je inschrijving is pas definitief nadat we het inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Betalen doe je door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL29INGB0000810806 / BIC code INGBNL2A, op naam van de Stichting Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed te Utrecht. Als vermelding geef je op ‘studiedag’ en de naam (namen) van de deelnemer(s).

Organisatie
De studiedag is een gezamenlijk initiatief van LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, de Werkgroep Driekoningenzingen, VIE | Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, Erfgoedcel k.ERF in samenwerking met de Gemeente Tilburg.

Programma
10u00: Onthaal met koffie
10u30: Opening door Paul Spapens
10u35: Welkomstwoord door Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg
10u40: ‘Inleiding, geschiedenis van Driekoningen’ door Stefaan Top, voorzitter LECA
11u00: ‘Driekoningen buiten Europa’ door Liesbet Depauw, LECA
11u20: ‘Driekoningen in België’ door Françoise Lempereur, Université de Liège (lezing in het Engels)
11u40: Koffiepauze
12u00: ‘Driekoningen in Rijnland’ door Alois Döring (lezing in het Duits)
12u20: ‘Driekoningen in Spanje’ door Luis Costa Vázquez-Mariño, Universidad de Vigo (lezing in het Engels)
12u40: ‘Driekoningen en de UNESCO-conventie van het immaterieel cultureel erfgoed’ door Albert van der Zeijden, VIE
13u00: Vragen
13u15: Broodjeslunch
14u00: ‘In vogelvlucht’: vijf Driekoningentradities

  • Driekoningenzingen in Tilburg
  • Driekoningenzingen in Retie
  • Driekoningenommgang
  • Stak-Het-Oep in Zoutleeuw
  • Driekoningencarnaval in Zottegem
  • Driekoningentaarten

15u15: Vragen
15u35: Slotwoord dagvoorzitter
15u45: Ondertekening intentieverklaring en borrel

Dagvoorzitter: Jos Swanenberg, Universiteit van Tilburg