Nog meer erfgoedzorgtrajecten

Nog meer erfgoedzorgtrajecten

Ook in november stond LECA weer tal van erfgoedgemeenschappen bij die zorg willen dragen voor hun tradities. Zo hebben we de voorbije weken de Stad Geraardsbergen intensief begeleid bij het voorbereiden van hun aanvraag om de Processie van Plaisance op te nemen in de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed. Tegelijk werden er nieuwe erfgoedzorgtrajecten uitgetekend met de mensen achter de Gentse Floraliën, de Artiestenmis, het Internationaal Verbond van Rederijkers en de Associatie van de Processies van de Noorderkempen. Verder stond ook de voortgangsrapportering voor dossiers die reeds op de Inventaris Vlaanderen deze maand hoog op de agenda. Naar aanleiding daarvan werd met meerdere erfgoedgemeenschappen afgesproken om een aanvullend traject op te zetten.