Brochure immaterieel erfgoed en lokaal beleid

Brochure immaterieel erfgoed en lokaal beleid

Beoefenaars van immaterieel erfgoed en lokale besturen zijn voor elkaar geboren. Alleen beseffen ze dat vaak niet. Mensen die een traditie levend houden, voelen zich soms weinig gesteund door het lokaal bestuur. Andersom willen lokale beleidsmakers vaak wel iets doen met het immaterieel erfgoed van de streek, maar zien ze niet direct hoe dat in het meerjarenplan past. Voor beide partijen is er nu de brochure ‘Erfgoed voor doeners. Wat immaterieel erfgoed voor gemeentelijk beleid betekent, en omgekeerd’. LECA schreef mee aan deze publicatie, samen met de collega’s van het ICE-trekkersnetwerk en FARO.