Behoud de woonwagencultuur

Behoud de woonwagencultuur

De woonwagencultuur is het geheel van tradities, gebruiken en opvattingen van mensen die sinds generaties permanent in een woonwagen (willen) wonen. Op 14 juni zat LECA in Wijnegem samen met de werkgroep die zich inzet voor de toekomst van dit erfgoed. Naast het Minderhedenforum en Pivokio zetelen hierin ook vertegenwoordigers van de 3 gemeenschappen binnen de woonwagencultuur: de Roms, de Manoesjen en de voyageurs. De groep bereidt intussen een aanvraag voor om de woonwagencultuur als immaterieel erfgoed te erkennen èn legt zich ook toe op concrete acties om het draagvlak daarvoor aan te tonen. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van Facebook. Draag jij de woonwagencultuur eveneens een warm hart toe? Word dan lid van de Facebookgroep Behoud woonwagencultuur in België of voeg een foto toe om te tonen dat je de aanvraag steunt.