Over de Inventaris Vlaanderen

Over de Inventaris Vlaanderen

De Inventaris Vlaanderen is een lijst van het immaterieel cultureel erfgoed dat onze regio rijk is. Via deze lijst maakt de Vlaamse overheid dit erfgoed zichtbaar en stimuleert ze de bewustwording hierrond. De Pauwelviering is het 44e element dat wordt opgenomen. De Inventaris is een van de instrumenten waarmee Vlaanderen uitvoering geeft aan de Unesco-Conventie voor het safeguarden van immaterieel cultureel erfgoed uit 2003. België heeft dit internationale verdrag in 2006 aangenomen.

Lees hier de aankondiging van de Vlaamse overheid.
Klik hier voor meer info over het Vlaamse beleid rond immaterieel erfgoed.