Over de Pauwelviering

Over de Pauwelviering

De Pauwelviering is Galmaarden en Galmaarden is de Pauwelviering. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis op de zondag na 25 januari trekt de Pauwel met zijn apostelen door de straten van de gemeente. Hoogtepunt is het rondstrooien van zogenaamde Pauwelbroodjes. Aan het feest zelf gaat ieder jaar een lange voorbereiding vooraf. Tussen het weggeven van de Pauwel op de zondag na Sint-Elooi en de afrekening op de zondag na de Pauwelviering staat alles in het teken van de ‘geplogendheden’, een reeks van geritualiseerde handelingen die het feest karakteriseren. De meest typerende daarvan is het pluiken (uitgesproken als plooijken). Telkens wanneer er 'Pluik' geroepen wordt, weten de inwoners van Galmaarden en de omringende dorpen dat de Pauwel en zijn apostelen in de buurt zijn. In de weken voor de Pauwelviering gaan de apostelen en hun sympathisanten ook van deur tot deur. Ze roepen dan “Pluik!” en vragen om een kleine bijdrage om de Pauwelviering te bekostigen.

Lees hier het dossier over de Pauwelviering op het platform immaterieel erfgoed