Over de werkgroep erfgoedzorg

Over de werkgroep erfgoedzorg

Om een traditie te laten opnemen in de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed moet een aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag werd voorbereid door een special daartoe samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van de Pauwelbende, de Pauwelgilde, het Pauwelcomité, de Pauwelhoeve, Ergoed Galmaarden (sic), de parochie en de gemeente Galmaarden en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. Onder begeleiding van LECA bereidde de werkgroep sinds maart 2015 niet alleen het aanvraagdossier voor, maar werden ook tal van acties ondernomen om de inwoners van Galmaarden daarbij te betrekken. In de toekomst zal de werkgroep het erfgoedzorgplan verder opvolgen en uitvoeren.