Hallo Baby gaat tweede fase in!

Hallo Baby gaat tweede fase in!

Begin juli werd bekend gemaakt welke erfgoedprojecten dit najaar een subsidie van de Vlaamse overheid ontvangen. Ook Hallo Baby, het project rond geboorterituelen dat de Gezinsbond en LECA samen met tal van andere organisaties opzetten, is daar opnieuw bij. In het tweede luik van dit project blijft de klemtoon op diversiteit liggen. De tentoonstelling die het sluitstuk van de eerste  fase vormde, gaat de komende maanden reizen en in de steden waar ze neerstrijkt staan er workshops op het programma. Ook het online verzamelen van geboorterituelen op www.hallobaby.be krijgt in deze fase nog een stevige duw in de rug. Heb jij je eigen geboorteritueel nog niet gepost? Klik dan hier om daar nu verandering in te brengen!