Traditiedrager van de maand: Marcel Verbist zorgt voor gilde-erfgoed

Traditiedrager van de maand: Marcel Verbist zorgt voor gilde-erfgoed

In heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen is nog een schuttersgilde actief. Deze gilden organiseren schietwedstrijden en schuttersfeesten en houden tal van rituelen en tradities in stand. Tegelijk beheren ze ook waardevol roerend erfgoed. LECA was van de partij op de inventarisatiedag voor vlaggen, die de Hoge Gildenraad der Kempen op 24 januari 2017 organiseerde. We hadden er een uitgebreid gesprek met Marcel Verbist, die als bestuurslid van de Sint-Sebastiaansgilde in Essen nauw betrokken was bij het conserveren van de gildevlag.

Lees hier het volledige interview