Beleidsnieuws uit eigen huis

Beleidsnieuws uit eigen huis

In december 2017 hebben LECA, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen samen een beleidsplan ingediend bij de Vlaamse overheid. Met dat plan vragen de drie partners een subsidie aan om in de beleidsperiode 2019-2023 als één organisatie rond genealogie, lokaal erfgoed en cultuur van alledag te werken. De beslissing over ons dossier valt in oktober 2018. Intussen bereiden we voor én achter de schermen geleidelijk aan de overgang voor. Als voorsmaakje op 2019 schotelen we jou in deze nieuwsbrief vanaf nu bijvoorbeeld geregeld nieuws van en over Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen voor.