Subsidies erfgoedorganisaties bekend

Subsidies erfgoedorganisaties bekend

Eind september maakte minister van cultuur Sven Gatz de werkingsmiddelen voor cultureel-erfgoedorganisaties tijdens de beleidsperiode 2019-2023 bekend. Er worden subsidies toegekend aan collectiebeherende organisaties (musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken), landelijke dienstverlenende organisaties die diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed en een organisatie rond immaterieel cultureel erfgoed. De beschikbare middelen werden met 9,6 miljoen euro verhoogd, waardoor er in totaal iets meer dan 37 miljoen euro verdeeld werd. Met deze financiële injectie wil de minister meer groeikansen voor de erfgoedsector creëren. 

Foto: Steltenlopers Merchtem, Nadine Van Isveldt