Call for papers: the Ritual Year

Call for papers: the Ritual Year

Van 30 juli tot 2 augustus 2019 wordt in Oxford het congres Christian Congregational Music: Local and Global Perspectives Conference georganiseerd. Het doel van dit congres is om aandacht te vestigen op de verschillende culturele, spirituele en sociale rollen die muziek kan vervullen binnen diverse Christelijke geloofsgemeenschappen verspreid over de hele wereld. Tijdens de conferentie zullen er workshops, lezingen en rondetafelgesprekken georganiseerd worden. 

Voorstellen voor papers over dit onderwerp (max. 250 woorden) kunnen ingediend worden tot 14 december 2018. De volledige call for papers kan je hier nalezen.