Omdat het traditie is

Omdat het traditie is

Op de vraag waarom we iets nu net zus of zo doen, luidt het antwoord vaak: ‘Omdat het traditie is’. Ook als het gaat over de manier waarop Piet voorgesteld wordt, is dat argument vaak te horen. Maar net als de samenleving zelf, zijn ook tradities voortdurend in beweging. In 2003 stelde Unesco een Conventie over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed op, die net die dynamiek als het belangrijkste kenmerk van tradities zoals feesten, sociale praktijken en rituelen naar voren schuift. Soms verandert de vorm van een traditie, dan weer de betekenis of de functie. Volgens de Conventie is dat een goede zaak: op die manier blijven tradities relevant en sluiten ze aan bij wat mensen belangrijk vinden. Bij de Sinterklaasviering staat een feest voor alle kinderen voorop. Elders in deze nieuwsbrief lees je hoe de Sinterklaasviering in de loop der eeuwen evolueerde. Vaak ging dat geleidelijk, dan weer wat directer. Ook nu staat het feest weer op zo’n punt. Als Piet er in de aanloop naar 6 december een tikje anders uitziet dan vroeger, maakt dat het schrijven van een sintbrief, het zetten van een schoentje of het krijgen van pakjes en snoepgoed voor kinderen niet minder plezant. Wat wel verandert als Piet een aangepast uiterlijk krijgt, is dat de traditie onze hedendaagse maatschappij beter weerspiegelt, waardoor meer mensen op een fijne manier Sinterklaas kunnen vieren. Betekent dat automatisch dat Piet er vanaf nu altijd en overal identiek moet uitzien? Volgens Unesco niet: de Conventie uit 2003 bestempelt verscheidenheid ook meteen als een grote rijkdom. In Piet en Sint en het slimme kind stellen we daarom één mogelijke actualisering voor. Daarnaast is nog heel veel plaats voor andere invullingen die eveneens rekening houden met de gevoeligheden rond identiteit. Piet blijft op deze manier een vaste waarde in het Sinterklaasfeest. Net door open te staan voor zijn veranderende rol kunnen we met z’n allen de toekomst van de traditie verzekeren.

Foto: Huis van Alijn, Sint en Piet in de jaren 1960