Reuzenkaart

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Hieronder vindt u een overzicht van de reuzen in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 735 reuzen. Staat uw reus er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Ruud (Melle)
Elke dag een glaasje bier, gaf de Ruud een dag vol plezier!
Scharminkel (hond) (Antwerpen)
Buurtvereniging Klein Antwerpen wou een reus die vooral kinderen aansprak. Ze wilden liever niet beginnen met reuzenkinderen van Wannes en Germaine. Daarom maakten ze de hond Scharminkel. In de constructie hielden ze er rekening mee dat er kinderen mee konden opzitten of bijzitten. Men kan de oren van de hond bijvoorbeeld doen bewegen.
%AutoEntityLabel%
Gebouwd door en voor de Opstalse reuzengilde, wordt hij gedragen door de kinderen van de peynders van Marjaas. Schiperenzot dankt - net als Marjaas - zijn naam aan het kaartspel. Schiperenzot is hetzelfde als schoppen boer, maar klinkt als reuzennaam zo veel beter.
%AutoEntityLabel%
De reus is gemodelleerd naar dorpsfiguur Marcel Vereecken
Scuteman (Wenduine)
Scuteman is de niet bij name gekende Wenduinse visser die in 1463 de loden lamp van de vuurtoren van Blankenberge zou hebben gestolen. Hij herinnert dus aan de bloeiende vissersnering in Wenduine.
%AutoEntityLabel%
Heksenmeesteresse, een ferme klosse, breed geschouderd, streus en sterk lijk een eikenboom met armen en handen lijk kliefhamers en macht lijk een paard. Sefa huizenierde in de Steenuilbos waar ze 1667 ter wereld gekomen is. Ze is er blijven wonen nadat haar ouders Judocus Bubbels en Joanna Belettere waren gestorven. Sefa werkte als koeimaarte op het nabijgelegen Moerhof. Op haar zesentwintigste trouwde ze met een vondeling 'Pieren Bierboom' en ze kregen te reke zeven kinderen.
Sefken de Puitenslager (Beveren)
Voor de benaming “puitenslagen” zijn twee verklaringen: 1) een gelegenheidsberoep van schamele lieden die de rijke lui met “puitenbillenkens” (puit = kikker) bevoorraadden; 2) het voortdurend met een wis op het wateroppervlak van de kasteelwallen slaan met als gevolg dat de kikkers ook in de paartijd ophielden met kwaken, zodat de kasteelheren en hun edele dames hun nachtrust niet verstoord zagen. Beide verklaringen zijn historisch correct.
%AutoEntityLabel%
Deze reus is vermoedelijk genoemd naar de authentieke vissersfiguur “Seven Jupeird” alias Jozef Van Heetvelde, de vader van Gusten Kwik. De naam Seven werd veelvuldig gebruikt in vissersmiddens. Het was de lapnaam voor de thans bijna uitgestorven doopnaam “Jozef”.
Jan, Pier, Pol en Sif Spilliaert zijn de reuzenkinderen van de Wervikse reuzen Marie Spilliaert en Jan Buuc.
Silvia Rotsaert (Oostwinkel)
Silvia Rotsaert is oorspronkelijk van Oedelem, waar ze in 1895 werd geboren. Toen ze in 1921 huwde met een weduwnaar kreeg ze meteen vier kinderen om voor te zorgen. Het koppel kreeg samen ook nog eens vier kinderen.
Sjang en Sjo stellen Dennis Geurts en Etienne Peulen voor, twee ludieke figuren die tijdens het carnaval in de jaren tachtig als buute-redenaars (tonpraters) de plaatselijke politiek hekelden. Ze kregen als eretitels: Hiere van de Pannestroat en de Boelvaar, Besjermhiere van alle reklaamteikenairs en snijders, Opperhiere van de gezetteweenkels, Iereborgers van de greun Hierlekheid Gellik.
Sjang en Sjo stellen Dennis Geurts en Etienne Peulen voor, twee ludieke figuren die tijdens het carnaval in de jaren tachtig als buute-redenaars (tonpraters) de plaatselijke politiek hekelden. Ze kregen als eretitels: Hiere van de Pannestroat en de Boelvaar, Besjermhiere van alle reklaamteikenairs en snijders, Opperhiere van de gezetteweenkels, Iereborgers van de greun Hierlekheid Gellik.
Sjoenke (Linkebeek)
In Linkebeek was er een grote aanwezigheid van bakkersgilden. De reus 'Sjoenke' stelt een bakker voor.
smetje de reus is door 3 koppels gebouwd als onderdeel van de stoet van kandidaat-burgemeester
Smetje de reus is door 3 koppels gebouwd als onderdeel van de stoet van kandidaat-burgemeester
Soiten Kroote (Wevelgem)
Soiten Kroote en zijn vrouw zijn vlassers. Tot het midden van de twintigste eeuw was de vlasindustrie bijzonder belangrijk voor de streek. de naam Kroote is dialect voor afval van bewerkt vlas.

Pages