LECA wordt Histories!

LECA wordt Histories!

Vanaf 2019 komen Heemkunde Vlaanderen, LECA en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen in de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is vanaf dan het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Vanaf 2019 kan je bij Histories terecht voor al jouw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via o.m eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en –deling een speerpunt in de dagelijkse werking.

Histories is blij met jouw betrokkenheid bij cultuur van alledag en hoopt je in de toekomst te mogen blijven informeren en ondersteunen. Via deze link kan je inschrijven op de nieuwsbrief van Histories, zodat je op de hoogte blijft van de toekomstige acties en werking. Mogelijk krijg je deze mail nog een tweede of derde keer in jouw mailbox doordat je ook ingeschreven bent op de nieuwsbrieven van Familiekunde Vlaanderen of Heemkunde Vlaanderen. Uiteraard volstaat het nu om je maar één keer in te schrijven op de nieuwsbrief van Histories.

Heb je nog vragen? Je kan ons bellen op het nummer 015 20 51 74. Liever elektronisch? Via info@historiesvzw.be helpen wij je graag verder.

Hartelijke groet,

Histories
 

www.historiesvzw.be

info@historiesvzw.be

015 20 51 74