Studiedagen CRKC

Studiedagen CRKC

Onder de noemer 'Zorgen voor morgen?' organiseert CRKC, een van LECA’s partners binnen het traject Op Handen Gedragen, in april studiedagen over het beheer van religieus erfgoed. Op 21 april kun je deelnemen in Mechelen; op 23 april wordt de bijeenkomst herhaald in Sint-Andries Brugge. In de voormiddag komen de vernieuwde wetgeving rond onroerend erfgoed, het beheer van religieus erfgoed en fundraising aan bod. ’s Middags wordt er in kleinere groepen ingegaan op de actuele problematiek en geeft CRKC praktische tips over het beheer van religieus erfgoed.