Nieuws

Traditiedrager van de maand: Shana is volkskundige
Veel vrijwilligersverenigingen ondervinden tegenwoordig dat hun leden een dagje ouder worden. In hun dagelijkse praktijk laat de nood aan verjonging zich meer en meer voelen. Bij volkskundige verenigingen is dat niet anders. Maar hoe kan je jongeren actief betrekken bij volkskundig erfgoed? LECA vroeg het gewoon aan Shana Van Hauwermeiren, een historica van 24 die als vrijwilliger bij de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen (KBOV) aan de slag is. Bij de KBOV staat volkskunde al sinds 1926 centraal. En verjonging? Dat blijkt sinds een aantal jaar ook een actiepunt..
Wat wordt er eigenlijk gevierd tijdens het Offerfeest?

Op 1 september 2017 is het zo ver: heel wat moslims vieren dan weer Offerfeest. Voor de islamitische gemeenschap is dit één van de belangrijkste feesten van het jaar. Met het Offerfeest wordt de loyaliteit van Ibrahim aan Allah herdacht. In de Koran staat dat Allah in een droom aan Ibrahim vroeg om zijn zoon Ismaël te offeren, om te bewijzen dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahim het mes hief om zijn zoon te doden, werd hem een schaap gezonden dat de plaats van Ismaël mocht innemen. Ter herinnering daaraan worden ieder jaar schapen geslacht tijdens het Offerfeest.

Infosessies subsidies culturele projecten

In de komende 2 jaar gaan een aantal bevoegdheden van de provinciale diensten voor erfgoed over naar het Vlaams niveau. Dat betekent onder meer dat wie toe nog toe een subsidieaanvraag voor een erfgoedproject bij een van de provincies indiende, dat vanaf nu bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid moet doen. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen werd alvast een nieuw reglement opgesteld en het online aanvraagsysteem KIOSK ontwikkeld.

Woonwagencultuur

De woonwagencultuur is het geheel van tradities, gebruiken en opvattingen van mensen die sinds generaties permanent in een woonwagen (willen) wonen. In Vlaanderen zijn er drie gemeenschappen woonwagenbewoners: de Voyageurs, de Manoesjen en de Roms. Zij vormen de kern van de werkgroep ‘Behoud de woonwagencultuur’, die mensen met expertise rond woonwagencultuur en erfgoedzorg bij elkaar brengt. O.m.

Godelieveprocessie Gistel

De Godelieveprocessie trekt ieder jaar op de eerste zondag na 5 juli door de straten van Gistel. Meer dan duizend vrijwilligers uit Gistel en omgeving beelden dan het leven, de marteldood, de heiligverklaring en de verheerlijking van Godelieve uit. Het Kerncomité Godelieveprocessie neemt het voortouw in de organisatie van de processie en kan daarbij rekenen op de medewerking van tal van Gistelse verenigingen.

Rederijkerscultuur

Vandaag zijn er in Vlaanderen en Nederland 67 actieve Rederijkerskamers. Wat hen onderling bindt, is taal in de brede zin van het woord. Een groot deel van de bestaande kamers is verenigd via het Verbond van de Kamers van Rhetorica, dat ook een trekkersrol opnam bij het opstellen van het erfgoedzorgplan.

Ook nieuw op de Inventaris Vlaanderen

Samen met de woonwagencultuur, de rederijkerscultuur en de Godelieveprocessie werden ook de klompencultuur en Oogstfeest De Pikkeling aan de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed toegevoegd. Deze dossiers werden respectievelijk begeleid door ETWIE en CAG.

Traditiedrager van de maand: Ann Peetermans over de Geelse gezinsverpleging

De Vlaamse Cultuurprijzen zijn omgedoopt tot de Ultima’s van de Vlaamse cultuur. Dit jaar werden ze op 13 juni uitgereikt in de Gentse Vooruit. 12 winnaars werden in evenveel categorieën in de bloemetjes gezet. Een van de gelauwerde initiatieven is de Geelse gezinsverpleging, dat de Ultima voor het immaterieel erfgoed in ontvangst mocht nemen.

Zelf ambitie?

Heeft deze nieuwsbrief je zin gegeven om zelf een erfgoedzorgtraject rond een sociale praktijk of feest op te starten? Dan kan LECA je daarbij begeleiden. Contact ons gerust voor info of hulp. Inspirerende praktijkvoorbeelden en tips en tricks vind je alvast op het platform immaterieel erfgoed.

Vernieuwde inspiratiebrochure 'Op handen gedragen'

Vanaf nu is er een nieuwe digitale versie van de inspiratiebrochure ‘Op handen gedragen’. Deze brochure staat vol nuttige info over hoe je met het immaterieel, roerend en documentair erfgoed van processies kunt omgaan. Daarnaast zet de brochure ook tal van praktijkvoorbeelden in de kijker, die ideeën kunnen opleveren voor iedereen die zelf met processie-erfgoed aan de slag wil. De brochure is een initiatief van LECA, CRKC en KADOC KU Leuven, die sinds 2013 samenwerken rond processie-erfgoed.

Pages