Nieuws

De feestendatabank is verhuisd en kreeg een nieuw jasje!

De nieuwe feestendatabank is te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be/aanbod/databanken/feesten/

Veel feestplezier!

Onlinebevraging 'Op handen gedragen'

 Naar een inventaris van de processies
Onder de noemer ‘Op handen gedragen’ werkt LECA sinds 2013 nauw samen met CRKC – Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en KADOC-KU Leuven rond de zorg voor het processie-erfgoed. De partners ondersteunen en adviseren processiecomités bij het beheer van hun erfgoed. LECA focust daarbij op het immaterieel cultureel erfgoed, CRKC op het roerend erfgoed en KADOC op het documentair erfgoed. Ook het in kaart brengen van de processies is een belangrijke doelstelling van ‘Op handen gedragen’. Het inventariseren van alle bestaande en verdwenen processies vormt een basisvoorwaarde voor een efficiënte en gerichte zorg voor processie-erfgoed.
Studiedag Driekoningen hier en elders in Europa
Op 6 januari vieren we Driekoningen. Voor heel wat kinderen uit België en Nederland is dit feest de aanleiding om er samen op uit te trekken. Verkleed als de drie wijzen gaan ze van deur tot deur om bedelliedjes te zingen. De toehoorders stoppen de zangertjes daarna wat geld of snoepgoed toe. Maar was dat altijd zo en hoe is dat in andere streken van Europa? De studiedag belicht dit bijzondere element uit ons immaterieel cultureel erfgoed. Het is een feest met een lange geschiedenis en is vaak afgebeeld op schilderijen van bekende zeventiende- en achttiende-eeuwse schilders. In de voormiddag wordt ingegaan op de geschiedenis en hoe de viering van Driekoningen zijn weg naar een groot publiek vindt. In het namiddaggedeelte staat de praktijk centraal en focussen we op enkele inspirerende voorbeelden op het vlak van borgen.
Inspiratiebrochure 'Op handen gedragen'

Via de gloednieuwe inspiratiebrochure 'Op handen gedragen' willen LECA, CRKC en KADOC organisatoren van processies helpen bij het vrijwaren van hun processie-erfgoed. De publicatie bevat dan ook tal van suggesties en tips om op een duurzame manier om te gaan met de tradities, voorwerpen en documenten die aan een processie verbonden zijn.

Studiedag Op handen gedragen

Vlaanderen kent een rijke processiecultuur. Ook vandaag gaan nog tal van processies en ommegangen uit. Sommige trekken tienduizenden bezoekers, andere kiezen bewust voor kleinschaligheid. Het processiegebeuren kent vele dimensies. Het is niet alleen een liturgisch ritueel of een devotionele praktijk, maar ook een publiek, gemeenschapsversterkend evenement in de openbare ruimte. Het processie-erfgoed in Vlaanderen is erg verscheiden en telt zowel immateriële, roerende als documentaire elementen. De zorg voor dit erfgoed vormt een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt.

Sinterklaas en Sint-Maarten anno 2012

Op zaterdag 26 oktober 2013 worden de resultaten van de geversheiligenenquête in Vlaanderen voor het eerst voorgesteld aan het publiek. De vorige bevraging dateert van meer dan twintig jaar geleden. Daaruit bleek dat Sint-Maarten in 1992 nog in bijna 20 procent van de Vlaamse gemeenten werd gevierd. Maar een jaar later lanceerde de openbare omroep het immens populaire kinderprogramma Dag Sinterklaas, dat sindsdien ieder najaar opnieuw wordt uitgezonden. Bovendien is de aankomst van Sinterklaas in de Antwerpse haven sinds 2003 live te volgen op kinderzender Ketnet. Heeft Sint-Maarten de druk van de televisie doorstaan? Hoe verging het andere geversheiligen zoals Sinte Katharina, Sint Gregorius en Sinter Greef? Hoog tijd voor een update. LECA sloeg de handen in elkaar met Erfgoedcel Waasland, het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen en het Sint-Maartenscomité Beveren om de gebruiken anno 2012 in kaart te brengen.

Foorreizigers lanceren petitie

De liefhebbers van de kermis willen de kermiscultuur graag laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. De Verdediging der Belgische Foorreizigers VBF- DFB richtte daarom een werkgroep immaterieel erfgoed op. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de aanvraag lanceerden ze een petitie 'Ik hou van de kermis'.

Foorreizigers richten werkgroep immaterieel erfgoed op

Om de kermiscultuur meer toekomstkansen te geven, zijn een aantal foorreizigers begonnen met het opstellen van een erfgoedzorgplan. Het initiatief komt van de vzw ‘De Verdediging der Belgische Foorreizigers VBF- DFB’. Ze wensen het kermiserfgoed te borgen en door te geven aan de volgende generaties. Om die reden hebben ze binnen de VBF de ‘Commissie voor het behoud van de kermis als immaterieel cultureel erfgoed’ opgericht. De bedoeling van deze werkgroep is om de zeer uitgebreide kermiscultuur in al haar aspecten (kermis vieren, beleving door bezoeker, sociale gebruiken, reiscultuur, oorsprong, oraal erfgoed, roerend erfgoed... ) te inventariseren en in kaart te brengen. Hiervoor werd intussen een samenwerking opgestart met expertisecentra zoals LECA, ETWIE en CAG. Ook o.a. kermisfans, kermisuitbaters, gemeenteverantwoordelijken die kermissen organiseren… zijn in de werkgroep vertegenwoordigd.