Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Sint-Antoniusviering (Herent (Neerpelt))

Op 17 januari wordt in Herent het feest van de Heilige Sint-Antonius gevierd. "Antoon met het zwijn", zoals de heilige ook wel wordt genoemd, is de patroonheilige van mens en vee en beschermt hen tegen allerhande besmettelijke ziekten. Het varken is het vaste attribuut van Sint-Antonius, zowel in afbeeldingen en beelden, als bij de offergaven in de eucharistieviering. De legende gaat immers dat de Antonieten, leden van de naar Sint-Antonius vernoemde verpleegorde, hun varkens vrij mochten laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij verstrekten.

Sint-Antoniusviering (Ingooigem (Anzegem))

In Ingooigem wordt nog steeds de traditie in ere gehouden om elk jaar de Heilige Antonius te vieren. De avond voor de viering, op zaterdagavond, worden de giften en offergaven opgehaald bij de grote en kleine boeren, deze inzameling is een feestelijk gebeuren. Deze offergaven hebben een centrale plaats tijdens de Sint-Antoniusviering op zondag. In de kerk zijn een aantal Antoniusbeelden en relikwieën te zien, die een goeie 300 jaar geleden naar Ingooigem werden overgebracht.

%AutoEntityLabel%

In Bollebeek, parochie in de gemeente Merchtem, wordt jaarlijks de patroonheilige van mens en vee gevierd. Om 17 uur start een misviering ter ere van Sint-Antonius-Abt. Na de eucharistieviering worden in de pastorij de offers per opbod verkocht. Hierbij ontbreken de varkenskoppen uiteraard niet. De Heilige Sint-Antonius wordt immers altijd afgebeeld met een varken. Zangkoor Sint-Antonius staat in voor de organisatie van dit evenement.

Sint-Antoniusviering (Millegem (Ranst))

Sint-Antonius, steeds afgebeeld met zijn zwijntje, was een Egyptische kluizenaar en wordt al eeuwenlang aangeroepen als patroon van het vee en de vruchten van de aarde. Ook in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Millegem is er nog een jaarlijkse Sint-Antoniusviering. Het kerkje is een van de oudste in de streek en ligt aan een open veld en zodat het een wat geïsoleerd indruk geeft. De Sint-Antoniusviering begint tradititegetrouw met een eucharistie, die wordt opgeluisterd door een koor.

%AutoEntityLabel%

Jaarlijks wordt in Oosthoven Sint Antonius Abt gevierd. Op de zondag na 17 januari is er een viering ter ere van de heilige Antonius die wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Antonius en het Sint-Antonius Zangkoor. Tijdens de mis zegent de pastoor de gebrachte giften. Centraal hierbij staat natuurlijk de varkenskop. Na de viering vindt op het kerkplein een zegening plaats van vele paarden, voertuigen en honden. Ook is er de verkoop per opbod van de gezegende offergaven en varkenskoppen.

Sint-Antoniusviering (Rollegem)

De Rollegemse kerk St. Antonius Abt bestaat al sinds de 11de eeuw, en nog steeds wordt de patroonheilige Sint-Antonius er vereerd. Dit gebeurt niet enkel op zijn naamdag. Sint-Antonius, aanzien als beschermer van de pestepidemie, wordt aanroepen tegen besmettelijke ziekten bij mens en dier. Elke weekdag is er in Rollegem de mogelijkheid om de heilige te dienen aan het Sint-Antoniusaltaar. De Rollegemse kerk bezit een aantal relikwieën van Sint-Antonius. Op 17 januari wordt aan Sint-Antonius, net zoals in andere Vlaamse steden, extra aandacht gegeven.

Sint-Antoniusviering (Rotselaar)

In 1447 gaf hertog Jan van Brabant de mensen van Rotselaar de toelating tot de verkoop van Antoniusoffergaven, want Antonius was er een geliefd heilige die werd vereerd ter bescherming van mens en vee. Het gebruik van de verkoop van varkenskoppen ging door tot na de 2de Wereldoorlog toen de twee laatste koppen in 1957 geofferd werden. Tussen 1968 en 1995 werd deze traditie opnieuw in ere hersteld en werd het hele gebeuren een echt volksfeest met animatie en gastronomische hoogstandjes.

Sint-Antoniusviering en -kermis (Herdersem)

Tijdens het weekend van 17 januari vieren ze in Herdersem het naamfeest van de patroonheilige Sint-Antonius-Abt. Sint-Antonius wordt afgebeeld met een varken. Hij wordt aangeroepen tegen allerhande kwalen bij mens en dier. Trekker in het feestgebeuren is de ‘Gilde van Sint-Antonius’. Deze organisatie is sinds 1663 onafgebroken werkzaam en houdt de traditie levend. De viering in Herdersem gaat terug tot het einde van de 17de eeuw. Toen brak de varkenspest in de regio uit. De inwoners van het naburige Moorsele ondernamen een bedevaart naar Herdersem.

Sint-Antoniusviering en Loonbeekkermis (Huldenberg)

Sint-Antonius is de patroon van armen, zieken, slagers, herders en varkenshoeders. Hij wordt aangeroepen tegen pest, zweren, wratten, puisten. De heilige wordt afgebeeld met een varkentje.

Sint-Antoniusviering en Zalfenkermis (Zalfen (Oostmalle))

In 1626 werd in Zalfen (een gehucht in Malle) een kapel opgericht ter ere van Sint-Antonius. In 1972 werd besloten om het naamfeest van deze heilige nieuw leven in te blazen. Op de Zalfenkermis vindt de traditionele hoogmis plaats, de verkoop per opbod van de offergaven, paardenzegening en een Sint-Antoniusvuur. En er wordt natuurlijk lekker gegeten. Bij deze lekkernijen zitten uiteraard de varkenskoppen en het speenvarken. Sint Antonius en het varken gaan immers hand in hand: letterlijk zelfs aangezien beiden telkens samen afgebeeld of gebeeldhouwd worden.

Sint-Antoniusviering met verkoop (Koningshooikt (Lier))

Net zoals op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen wordt de traditie rond de Sint-Antoniusverering in de parochiegemeenschap van Koningshooikt (Lier) in ere gehouden. Elk jaar op de zondag rond het feest van haar volksheilige Sint-Antonius Abt gevierd op 17 januari. Op het einde van de eucharistieviering wordt de relikwie van de heilige Antonius Abt vereerd. De aanwezigen ontvangen een herinneringsprentje met de afbeelding van de volksheilige en een varkenskop aan zijn voeten. Na de eucharistieviering wordt de Sint-Antoniusklok geluid.

%AutoEntityLabel%

Op de zondag vóór of op 17 januari vieren inwoners van Wever, deelgemeente van Glabbeek, het naamfeest van hun patroonheilige Sint-Antonius Abt. Na de eucharistieviering worden volgens de traditie pensen en kop verkocht. Ook de verkoop van enkele halve varkenskoppen en één hele varkenskop per opbod ontbreekt niet. Hartverwarmende drankjes, een brassband en een gezellige babbel zorgt voor een mooie afsluiting van dit unieke naamfeest.

De Sint-Corneliusfeesten zijn ontstaan uit de vroegere Sint-Corneliusommegang. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een waar dorpsfeest. Men lokt de massa met allerhande hedendaagse attracties, maar er wordt vooral ook aandacht besteed aan de levende volkscultuur van de streek.

%AutoEntityLabel%

Tijdens de Sint-Corneliusfeesten baadt het Blaubergse dorpsplein in de sfeer van 1920, de tijd van schrijver Willem Elsschot. De hele dag worden er tal van activiteiten waaronder optredens, volksspelen en boogschieten georganiseerd. Ook trekt een processie door de straten, van de kerk van Blauberg naar de Wezelkapel. 

%AutoEntityLabel%

De Sint-Donatusprocessie gaat uit met Wersbeek kermis. De gelovigen bidden voor beveiliging van haven en goed, tegen de donder. Deze mooie processie laat panelen en talrijke beelden en vlaggen zien en ook de ruiters en de fanfare stappen mee op. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd vroeger gedragen door jonge, ongehuwde meisjes, maar tegenwoordig nemen vrijwilligers (vrouwen) deze taak op zich. De organisatie van de processie wordt logistiek ondersteund door de Landelijke Gilde van Wersbeek.

Sint-Elooiviering (Meise)

Sint-Elooi of de heilige Eligius is de patroonheilige van onder andere goud-, zilver- en hoefsmeden, dierenartsen, muntmeesters en paardenhandelaren. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd. Gewoonlijk wordt Eligius afgebeeld met een staf in de linkerhand en een gekroonde hamer in de rechterhand. Deze attributen verwijzen naar de periode waarin hij als hoef- en goudsmid werkte, voor hij tot priester gewijd werd. Later werd Eligius bisschop van Noyon. Rond 640 kwam hij ook naar Meise en omstreken om het katholieke geloof te verkondigen.

%AutoEntityLabel%

Sint- Elooi verwijst naar de Franse goudsmid Eligius die in de zevende eeuw tot bisschop van Noyon werd gewijd. Wij zette zich actief in voor de kerstening van de Vlamingen en is de patroonheilige van onder andere de smeden, paardenhandelaars, ruiters en landbouwers.

Sint-Ermelindisprocessie (Meldert (Hoegaarden))

Volgens de overlevering werd Ermelindis in de 6de eeuw geboren in Lovenjoel en stamde zij uit een adellijke familie. Op jonge leeftijd wist ze al dat ze haar leven ten dienste wilde stellen van God. Ermelindis wees daarom het adellijke huwelijk dat haar ouders voor regelden, af. Haar vader stelde haar een woning ter beschikking en daar leefde ze in afzondering. Toch werden twee jongens uit de buurt verliefd op haar. Toen de snoodaards haar op een nacht wilden schaken, werd ze vooraf gewaarschuwd door een engel en kon ze vluchten.

Sint-Ermelindisviering (Lovenjoel (Bierbeek))

Volgens de overlevering werd Ermelindis in de 6de eeuw geboren in Lovenjoel en stamde zij uit een adellijke familie. Op jonge leeftijd wist ze al dat ze haar leven ten dienste wilde stellen van God. Ermelindis wees daarom het adellijke huwelijk dat haar ouders voor regelden, af. Haar vader stelde haar een woning ter beschikking en daar leefde ze in afzondering. Toch werden twee jongens uit de buurt verliefd op haar. Toen de snoodaards haar op een nacht wilden schaken, werd ze vooraf gewaarschuwd door een engel en kon ze vluchten.

Sint-Genovevaprocessie (Steenhuffel (Londerzeel))

De Heilige Genoveva van Parijs werd in 422 geboren in Nanterre, dicht bij Parijs. Twee heilige bisschoppen, Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes, ontmoetten op hun weg naar Engeland de jonge Genoveva. Ze was de dochter van de Frankische oud-keurofficier Severus en Gerontia. Haar wijding kreeg ze van bisschop Villicus. De rijke maar onthecht levende Genoveva werd diacones en bestuurslid in de metropool. Zij wist de stad te behoeden voor een paniekerige exodus bij de invallen van de Hunnen in 451 en te redden van hongersnood.

Sint-Genovevaprocessie (Zepperen)

Genoveva werd in 422 geboren in een voorstad van Parijs. Ze was de dochter van Severus, een Frankische oud-keurofficier, en Gerontia. Genoveva was rijk, maar koos ervoor om te leven als een herderin. Haar onthechte manier van leven werd opgemerkt door bisschop Germanus van Auxerre, terwijl hij met Lupus van Troyes op weg was naar Engeland. Germanus voorspelde dat de jonge Genoveva zou uitgroeien tot iemand die veel zou betekenen voor haar geloof. Nog diezelfde dag besloot Genoveva maagd te blijven en haar leven aan God te wijden.

%AutoEntityLabel%

Ter gelegenheid van de junikermis wordt op de zondag voor de feestdag van Sint-Jan (24 juni) in Machelen de jaarlijkse Sint-Gertrudisprocessie gehouden. Deze processie werd rond 1990 nieuw leven ingeblazen door enkele parochianen. De processie wordt gehouden ter ere van Sint-Gertrudis, de patroonheilige van Machelen. Zij wordt al eeuwenlang aanroepen als beschermheilige tegen ratten en muizen. Tijdens de processie, die in de voormiddag aan de kerk van Machelen vertrekt, worden de delen van de eucharistieviering uitgebeeld.

Sint-Gillisnoveen (Mulken (Tongeren))

Op 1 september wordt de naamdag van Sint-Gillis of de heilige Egidius gevierd. Deze heilige leefde in de zevende eeuw en staat bekend als de patroonheilige van onder meer gehandicapten, smeden, het bos, het vee en herders. Daarnaast wordt hij onder andere aangeroepen tegen brand, epilepsieaanvallen, onvruchtbaarheid en geestesziekten. In het geval van kinderen wordt Sint-Gillis ook speciaal aangeroepen tegen angst en zenuwachtigheid en voor bescherming.

%AutoEntityLabel%

Godelieve van Gistel is wellicht één van meest vereerde heiligen in Vlaanderen geweest. Gistel geniet dan ook ruime bekendheid omwille van de Heilige Godelieve. Godelieve stamde uit een adellijke familie en stond bekend voor haar liefdadigheid. Ze werd echter al jong uitgehuwelijkt aan Bertholt van Gistel. Dit verstandshuwelijk werd geregeld door de ouders, en naar de mening van de aanstaanden werd niet gevraagd. Het contrast tussen het verfijnde meisje en de ruwe zeebonk was bijzonder groot. Eenzaamheid en vernedering werden haar dagelijks lot.

Pages