Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Stoet van Canteclaer (Deinze)

De bakermat van de Canteclaerstoet ligt in het toenmalige café "Pomierken" op de Markt in Deinze. Op initiatief van Eugène Duyck kwamen daar in het voorjaar van 1961 een aantal verenigingen samen om een folkloristisch gebeuren te organiseren rond de Lentefoor in Deinze en de installatie van de Nationale Prijzencommissie voor het levend pluimvee in de stad. In de zoektocht naar een naam werden tal van voorstellen gedaan. Uiteindelijk werd voor "Canteclaer" gekozen. Canteclaer is de centrale kippenfiguur uit het dierenepos "Van de vos Reynaerde".

Straatfeesten Summer End (Sint-Kruis (Brugge))
Tijdens de straatfeesten van Sint-Kruis die doorgaan tijdens het weekend van de kermis in Sint-Kruis, staat er heel wat te beleven. De feesten, die jaarlijks veel volk trekken, bieden elk jaar een blik op oude ambachten, volksdansen, volksspelen, wagenspelen, muzikale animatie en een openingsoptocht met talrijke reuzen.
Suikeren Zondag (Lint)

Lint was vroeger een landelijke gemeente en het leven werd er voornamelijk geregeld door de seizoenen enerzijds en de (kerkelijke) feestdagen anderzijds. Traditioneel werd op de eerste zondag na 8 september in de parochie O.L.V.-Geboorte de Lintse septemberkermis gevierd (indien 8 september een zondag is, is het ook kermis op 8 september). Omdat het werken op de akkers dan meestal net achter de rug was, begonnen de festiviteiten met de jaarmarkt (op de dinsdag na de kermis) om dan te eindigen in een apotheose, met een groot feest op de zondag die erop volgde.

Terrasjesdagen (Sint-Niklaas)

In Sint-Niklaas start de zomer met de Terrasjesdagen. Het startschot wordt op donderdagavond 25 juni gegeven met het eerste pleinconcert van het seizoen op het Sint-Nicolaasplein.

%AutoEntityLabel%

De eerste editie van de Terwalle Feesten Gullegem had plaats in 1974. Eigenlijk ging het toen om een straatkermis. Enkele buren organiseerden ook een aperitiefconcert en een kaartersavond. Na een aantal jaren werd een tent voor de feestelijkheden geplaatst, waar sindsdien op vrijdagavond artiesten komen optreden. Sedert 1990 wordt op zaterdagavond ook de Gullegemse ambassadrice verkozen. Op zondagmiddag staat er varieté op het programma.

%AutoEntityLabel%

Het kleurrijkste festival van het jaar, de Belgian Pride in Brussel! 

%AutoEntityLabel%

De Tinekesfeesten zijn meer dan een miss-verkiezing! Het is een waar volksfeest met rommelmarkt, avondmarkt, dorpsmaaltijd, straatanimatie, schlagerfestival en heel wat meer. Het begon allemaal met een gedicht ‘Tineken van Heule’, Emiel Hullebroeck maakte er een liedje van en dat volksliedje werd een groot succes. Het was echter wachten op Rosa Lapere die zich er door liet inspireren om de verkiezing 'Heule kiest zijn Tineke' in te richten.Tineke van Heule moest meer in haar mars hebben dan de eerste beste schoonheidsprinses.

Toeristen- en gastronomenfoor (Beauvoorde (Veurne))

Eind februari trakteert Veurne zijn bewoners en inwoners op lekkers tijdens de Toeristen-en Gastronomenfoor. De krokusvakantie wordt in de Westhoek al meer dan een kwarteeuw lang verbonden met een markt voor toerisme en streekgastronomie. Verschillende standhouders etaleren er hun producten of vertrekken informatie over de streek.

%AutoEntityLabel%

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kun je tijdens de Tooghedagen in Ieper terecht om gezellig te winkelen in een historisch kader. De Ieperse handelaars laten kooplustigen kennis maken met hun nieuwe collecties. Tussendoor valt er in de centrumstraten heel wat te beleven: er zijn modeshows, optredens van dansgroepen en muzikanten, een automarkt, een volksspelparcours, straattheater, proeverijen,enz. De Tooghedagen zijn ook traditioneel het moment waarop de laatstejaars van de middelbare scholen geld inzamelen voor hun schoolreis.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1985 wordt er in Orsmaal jaarlijks een tractorommegang georganiseerd. Met deze ommegang worden de vroegere kruisdagen op mobiele wijze verder gezet. De tractorommegang begon indertijd met een 20-tal voertuigen; vandaag worden er bijna 300 deelnemende tractoren geteld.

Tractortreffen met ambachtenmarkt (Hoeleden)

In Hoeleden wordt ieder jaar in augustus een tiendaagse kermis in een echte spiegeltent georganiseerd. Sinds 2007 wordt die kermis telkens afgesloten met een groots tractortreffen op de laatste dag, de derde zondag van augustus. Traditioneel is er dan om halfelf een misviering door de Landelijke Gilde van Hoeleden/Stok. Na de misviering komen de deelnemers aan het tractortreffen samen. Ook de ambachtenmarkt gaat dan van start. Aan de kraampjes worden er ambachtelijke producten en hapjes verkocht. Om halftwee vertrekt de tractorprocessie.

%AutoEntityLabel%

In Vlaanderen bestond er in de 15de en 16de eeuw een rijke traditie van zwaarddansen. De oudste vermelding dateert van 1389 uit Brugge. Er ontstond binnen de dansgroep Lange Wapper het idee om een reizwaarddans uit te voeren. De traditionele zwaarddans die wordt opgevoerd met halfvasten is dan ook een reconstructie van Renaat Van Craenenbroeck (+) naar een schets van H. Cock uit 1561. De eerste uitvoering vond plaats in 1970. In 2009 was het al de 40ste keer dat de zwaarddans werd opgevoerd met Halfvasten.

%AutoEntityLabel%

Trammelant is een jaarlijks terugkerend feest in de villawijk van De Haan-centrum, rond het unieke tramhuisje. Tijdens dit Belle Epoquefeest worden taferelen uit het leven van de eeuwwisseling rond 1900 gedemonstreerd.

%AutoEntityLabel%

Trekkertrek is in de jaren 1970 overgewaaid van Amerika naar Europa. Met Trekkertrek wil men nagaan welke tractor het grootste vermogen heeft. Er wordt daarvoor een stuk grond omgeploegd van 10 meter breed en 100 meter lang. Vervolgens gaan de tractoren, om beurten, trachten zo ver als mogelijk op deze baan te komen. Er wordt echter aan de tractor een sleepwagen gekoppeld. Deze kar maakt het allemaal veel moeilijker. Deze sleepwagen wordt zo ingesteld, dat naarmate de tractor een grotere afstand aflegt er steeds meer weerstand wordt geboden.

%AutoEntityLabel%

De Vejelse Metten is de jaarmarkt van het dorp Veerle. Naast de braderie is er een wandelquiz, straatanimatie, een sport- en speelpark (met draaimolen, luchtkastelen, grimme e.a.) en verschillende muziekbands treden op.

Vemmekensspoeling (Sint-Gillis-Bij-Dendermonde (Dendermonde))

Vroeger vierden de boeren uit de wijk rond de Torrestraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde op 15 augustus niet alleen Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, maar ook het binnenhalen van de oogst. Tijdens deze feestelijkheden werd het werk even neergelegd en werden de 'vemmekens' doorgespoeld. Deze 'vemmekens' zijn de velletjes en schelpjes rond de graankorrel die bij het dorsen (met de vlegel) en het wannen in de lucht vlogen en eventueel in het keelgat van de boeren terecht kwamen. In het midden van de oogstmaand werden deze vemmekens dus even doorgespoeld en had er een kermis in de wijk plaats.

Vènerieweekend (Wiemesmeer (Zutendaal))

In Wiemesmeer organiseert de Sint-Hubertus Slipjacht Vereniging vzw ieder jaar in het laatste weekend van oktober een Vènerieweekend. De vènerie (die ook chasse à courre of slipjacht genoemd wordt) is een eeuwenoude manier van jagen, waarbij met een meute Engelse foxhounds wilde dieren gevangen werden. Bij deze jachtvorm wordt vooral uitgegaan van het natuurlijke instinct en de reukzin van de honden. Tijdens het jagen worden zij begeleid door het zogenaamde jachtveld, een groep jagers (‘veneurs’) te paard. Tegenwoordig is de slipjacht geen noodzaak meer, maar een vrijetijdsbesteding.

Verloren Maandag Carnaval, Vesteloovet (Sint-Truiden)

Sint-Truidenaren hebben hun carnaval (Vesteloovet) steeds gevierd. Al eeuwenlang houdt de stad deze traditie in ere. Ook de Jaarmarkt ('s ochtends) op de Grote Markt is aan het feestgebeuren verbonden. Het georganiseerde carnavalgebeuren kende in de jaren 1950 een flinke revival, maar door de swinging sixties ging het tijdelijk bergaf met het carnaval. Sinds de jaren 1970 zit de carnavalstraditie weer helemaal op koers.

Vestprocessie (Peer)

Jaarlijkse gaat in Peer de Vestprocessie uit. Het beeld van O.L.Vrouw van VII Weeën, ook wel 7 Smarten genoemd, wordt er gehuldigd en de gelovigen danken Onze-Lieve-Vrouw opdat ze de stad Peer heeft beschermd. Deze bidprocessie wordt gehouden in het weekend rond 15 september (naamfeest van Maria van 7 Smarten). 

Vette Veemarkt (Zomergem)

De Vette Veemarkt van Zomergem dankt zijn naam aan de dieren die er verkocht werden. Het zijn dieren die door de veehandelaren, de biestemarchands, en boeren werden vetgemest. Het vet vee is immers het vee dat best geschikt was voor consumptie, met het meeste vlees. 

%AutoEntityLabel%

Koninklijke Maatschappij Sint-Jan werd in 1838 opgericht om arme Antwerpenaren te helpen. Het begin van de 19de eeuw was immers een woelige periode, die gekenmerkt werd door oorlog. Het leger had toen niet alleen kanonnen nodig, maar ook voedsel. Vet werd toen ook nog gebruikt om te verlichten. Willem II, die in die tijd aan de macht was, besloot daarom een prijskamp voor de vetste varkens, schapen en runderen uit te schrijven. In de week van de prijskamp deelde de Sint-Jansmaatschappij gedurende een dag vlees uit aan de armen.

Vincentiusnoveen (Maarke (Maarkedal))

De Sint-Vincentiusnoveen wordt in Maarkedal gevierd van donderdag tot en met zondag. De bedevaarders trekken op donderdag naar de kapel op de kapelleberg. En op zondag is er een eucharistieviering om 15u. Na de viering trekt de groep bedevaarders naar de andere kant van de weg. Het is immers een jaarlijkse traditie dat de uitbaatster van café 'De Lustigen Boer' in Maarke, aan het bakken slaat. Ze bakt de geutelingen, een soort van dikke pannekoeken, een streekspecialiteit.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1682 wordt te Hasselt om de zeven jaar een mariale processie gehouden, ter ere van de Virga Jesse. Dat is de naam waaronder Maria in Hasselt gekend is, "Virga Jesse", of vertaald: "Twijg van Jesse". Deze symboliek vindt haar oorsprong in een christelijke interpretatie van een visioen van de profeet Jesaja. Jesaja beschrijft hoe God een volledig bos omhakt en hoe er na deze ingrijpende daad een jonge twijg ontspruit aan de stronk van Jesse. De voedstervader van Jezus, Jozef, is volgens de bijbelse teksten een afstammeling van koning David, de zoon van Jesse.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1978 blikt Mariekerke met de Vis- en Folkloredagen jaarlijks terug op haar ambachtelijke verleden als vissersdorp. Intussen is dit tweedaagse openluchtspektakel tot buiten Vlaanderen gekend. Tijdens de Vis- en Folkloredagen valt namelijk in elke straat van Mariekerke wel iets te beleven en dat brengt jaar na jaar tal van bezoekers op de been.

Vissersbedevaart (Meetkerke (Zuienkerke))

Vissers hadden een leven vol gevaren en teleurstellingen. Elke vissersfamilie betaalde onverbiddelijk, vroeg of laat, een zware tol aan de zee. Door al hun ellende gingen ze op zoek naar een toeverlaat. Via de legende trokken ze landinwaarts door de polders langs de aardewegen naar Meetkerke. Daar vonden ze een stukje houvast, namelijk Onze Lieve Vrouw van Meetkerke.

Pages