Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 620 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Toeristen- en gastronomenfoor (Beauvoorde (Veurne))

Eind februari trakteert Veurne zijn bewoners en inwoners op lekkers tijdens de Toeristen-en Gastronomenfoor. De krokusvakantie wordt in de Westhoek al meer dan een kwarteeuw lang verbonden met een markt voor toerisme en streekgastronomie. Verschillende standhouders etaleren er hun producten of vertrekken informatie over de streek.

%AutoEntityLabel%

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kun je tijdens de Tooghedagen in Ieper terecht om gezellig te winkelen in een historisch kader. De Ieperse handelaars laten kooplustigen kennis maken met hun nieuwe collecties. Tussendoor valt er in de centrumstraten heel wat te beleven: er zijn modeshows, optredens van dansgroepen en muzikanten, een automarkt, een volksspelparcours, straattheater, proeverijen,enz. De Tooghedagen zijn ook traditioneel het moment waarop de laatstejaars van de middelbare scholen geld inzamelen voor hun schoolreis.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1985 wordt er in Orsmaal jaarlijks een tractorommegang georganiseerd. Met deze ommegang worden de vroegere kruisdagen op mobiele wijze verder gezet. De tractorommegang begon indertijd met een 20-tal voertuigen; vandaag worden er bijna 300 deelnemende tractoren geteld.

Tractortreffen met ambachtenmarkt (Hoeleden)

In Hoeleden wordt ieder jaar in augustus een tiendaagse kermis in een echte spiegeltent georganiseerd. Sinds 2007 wordt die kermis telkens afgesloten met een groots tractortreffen op de laatste dag, de derde zondag van augustus. Traditioneel is er dan om halfelf een misviering door de Landelijke Gilde van Hoeleden/Stok. Na de misviering komen de deelnemers aan het tractortreffen samen. Ook de ambachtenmarkt gaat dan van start. Aan de kraampjes worden er ambachtelijke producten en hapjes verkocht. Om halftwee vertrekt de tractorprocessie.

%AutoEntityLabel%

In Vlaanderen bestond er in de 15de en 16de eeuw een rijke traditie van zwaarddansen. De oudste vermelding dateert van 1389 uit Brugge. Er ontstond binnen de dansgroep Lange Wapper het idee om een reizwaarddans uit te voeren. De traditionele zwaarddans die wordt opgevoerd met halfvasten is dan ook een reconstructie van Renaat Van Craenenbroeck (+) naar een schets van H. Cock uit 1561. De eerste uitvoering vond plaats in 1970. In 2009 was het al de 40ste keer dat de zwaarddans werd opgevoerd met Halfvasten.

%AutoEntityLabel%

Trammelant is een jaarlijks terugkerend feest in de villawijk van De Haan-centrum, rond het unieke tramhuisje. Tijdens dit Belle Epoquefeest worden taferelen uit het leven van de eeuwwisseling rond 1900 gedemonstreerd.

%AutoEntityLabel%

Trekkertrek is in de jaren 1970 overgewaaid van Amerika naar Europa. Met Trekkertrek wil men nagaan welke tractor het grootste vermogen heeft. Er wordt daarvoor een stuk grond omgeploegd van 10 meter breed en 100 meter lang. Vervolgens gaan de tractoren, om beurten, trachten zo ver als mogelijk op deze baan te komen. Er wordt echter aan de tractor een sleepwagen gekoppeld. Deze kar maakt het allemaal veel moeilijker. Deze sleepwagen wordt zo ingesteld, dat naarmate de tractor een grotere afstand aflegt er steeds meer weerstand wordt geboden.

%AutoEntityLabel%

De Vejelse Metten is de jaarmarkt van het dorp Veerle. Naast de braderie is er een wandelquiz, straatanimatie, een sport- en speelpark (met draaimolen, luchtkastelen, grimme e.a.) en verschillende muziekbands treden op.

Vemmekensspoeling (Sint-Gillis-Bij-Dendermonde (Dendermonde))

Vroeger vierden de boeren uit de wijk rond de Torrestraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde op 15 augustus niet alleen Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, maar ook het binnenhalen van de oogst. Tijdens deze feestelijkheden werd het werk even neergelegd en werden de 'vemmekens' doorgespoeld. Deze 'vemmekens' zijn de velletjes en schelpjes rond de graankorrel die bij het dorsen (met de vlegel) en het wannen in de lucht vlogen en eventueel in het keelgat van de boeren terecht kwamen. In het midden van de oogstmaand werden deze vemmekens dus even doorgespoeld en had er een kermis in de wijk plaats.

Vènerieweekend (Wiemesmeer (Zutendaal))

In Wiemesmeer organiseert de Sint-Hubertus Slipjacht Vereniging vzw ieder jaar in het laatste weekend van oktober een Vènerieweekend. De vènerie (die ook chasse à courre of slipjacht genoemd wordt) is een eeuwenoude manier van jagen, waarbij met een meute Engelse foxhounds wilde dieren gevangen werden. Bij deze jachtvorm wordt vooral uitgegaan van het natuurlijke instinct en de reukzin van de honden. Tijdens het jagen worden zij begeleid door het zogenaamde jachtveld, een groep jagers (‘veneurs’) te paard. Tegenwoordig is de slipjacht geen noodzaak meer, maar een vrijetijdsbesteding.

Verloren Maandag Carnaval, Vesteloovet (Sint-Truiden)

Sint-Truidenaren hebben hun carnaval (Vesteloovet) steeds gevierd. Al eeuwenlang houdt de stad deze traditie in ere. Ook de Jaarmarkt ('s ochtends) op de Grote Markt is aan het feestgebeuren verbonden. Het georganiseerde carnavalgebeuren kende in de jaren 1950 een flinke revival, maar door de swinging sixties ging het tijdelijk bergaf met het carnaval. Sinds de jaren 1970 zit de carnavalstraditie weer helemaal op koers.

Vestprocessie (Peer)

Jaarlijkse gaat in Peer de Vestprocessie uit. Het beeld van O.L.Vrouw van VII Weeën, ook wel 7 Smarten genoemd, wordt er gehuldigd en de gelovigen danken Onze-Lieve-Vrouw opdat ze de stad Peer heeft beschermd. Deze bidprocessie wordt gehouden in het weekend rond 15 september (naamfeest van Maria van 7 Smarten). 

Vette Veemarkt (Zomergem)

De Vette Veemarkt van Zomergem dankt zijn naam aan de dieren die er verkocht werden. Het zijn dieren die door de veehandelaren, de biestemarchands, en boeren werden vetgemest. Het vet vee is immers het vee dat best geschikt was voor consumptie, met het meeste vlees. 

%AutoEntityLabel%

Koninklijke Maatschappij Sint-Jan werd in 1838 opgericht om arme Antwerpenaren te helpen. Het begin van de 19de eeuw was immers een woelige periode, die gekenmerkt werd door oorlog. Het leger had toen niet alleen kanonnen nodig, maar ook voedsel. Vet werd toen ook nog gebruikt om te verlichten. Willem II, die in die tijd aan de macht was, besloot daarom een prijskamp voor de vetste varkens, schapen en runderen uit te schrijven. In de week van de prijskamp deelde de Sint-Jansmaatschappij gedurende een dag vlees uit aan de armen.

Vincentiusnoveen (Maarke (Maarkedal))

De Sint-Vincentiusnoveen wordt in Maarkedal gevierd van donderdag tot en met zondag. De bedevaarders trekken op donderdag naar de kapel op de kapelleberg. En op zondag is er een eucharistieviering om 15u. Na de viering trekt de groep bedevaarders naar de andere kant van de weg. Het is immers een jaarlijkse traditie dat de uitbaatster van café 'De Lustigen Boer' in Maarke, aan het bakken slaat. Ze bakt de geutelingen, een soort van dikke pannekoeken, een streekspecialiteit.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1682 wordt te Hasselt om de zeven jaar een mariale processie gehouden, ter ere van de Virga Jesse. Dat is de naam waaronder Maria in Hasselt gekend is, "Virga Jesse", of vertaald: "Twijg van Jesse". Deze symboliek vindt haar oorsprong in een christelijke interpretatie van een visioen van de profeet Jesaja. Jesaja beschrijft hoe God een volledig bos omhakt en hoe er na deze ingrijpende daad een jonge twijg ontspruit aan de stronk van Jesse. De voedstervader van Jezus, Jozef, is volgens de bijbelse teksten een afstammeling van koning David, de zoon van Jesse.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1978 blikt Mariekerke met de Vis- en Folkloredagen jaarlijks terug op haar ambachtelijke verleden als vissersdorp. Intussen is dit tweedaagse openluchtspektakel tot buiten Vlaanderen gekend. Tijdens de Vis- en Folkloredagen valt namelijk in elke straat van Mariekerke wel iets te beleven en dat brengt jaar na jaar tal van bezoekers op de been.

Vissersbedevaart (Meetkerke (Zuienkerke))

Vissers hadden een leven vol gevaren en teleurstellingen. Elke vissersfamilie betaalde onverbiddelijk, vroeg of laat, een zware tol aan de zee. Door al hun ellende gingen ze op zoek naar een toeverlaat. Via de legende trokken ze landinwaarts door de polders langs de aardewegen naar Meetkerke. Daar vonden ze een stukje houvast, namelijk Onze Lieve Vrouw van Meetkerke.

Visweekend (Westende)

Met het jaarlijkse visweekend zet Westende de visserij in de kijker. Passende visserskledij, meeslepende muziek, een vis- en ambachtenmarkt, prettige animatie en massa's kinderplezier zijn de vaste ingrediënten va,n feestweekend. Ook vis speelt natuurlijk een hoofdrol. Aan de kraampjes die in de centrumstraten opgesteld staan, kunnen verschillende bereidingen geproefd worden. Ook veel horecazaken pakken uit met een speciaal vismenu.

Het  Bardelaeremuseum is een heemkundig museum met een wel erg bijzondere collectie. Het is een onverwachte weelde van ambachtelijke voorwerpen, landbouwalaam en huisraad uit vroegere tijden. In dit museum worden er ongeveer 15.000 collectiestukken bewaard, waarbij enkele zeer unieke curiosa. Dit heemmuseum is ondergebracht in een hoeve uit ca. 1800 met een schuur uit 1900 en een vernieuwde loods. Dit heemmuseum is dan ook de uitgelezen plaats voor het organiseren van een jaarlijkse Vlaamse kermis. Ieder jaar vinden hier de zogenaamde Bardelaere Feesten plaats.

Voetwassing en Apostelbrokken (Rupelmonde)

In Rupelmonde houdt men al eeuwen een traditie in ere in het kader van Witte Donderdag. De voetwassing van twaalf jonge knapen is een symbolische handeling die staat voor nederigheid en gastvrijheid. Tijdens de voetwassing worden ook de apostelbrokken gewijd. Dat zijn hompen brood die vervolgens in stoet naar het stadhuis worden gedragen en worden verdeeld onder de aanwezigen. Er is ook telkens een eenvoudig apostelmaal in de Schipperskapel. Deze ingetogen tradities kunnen jaarlijks rekenen op honderden deelnemers.

%AutoEntityLabel%

Volkoremet is een folkore- en ambachtenmarkt die elk jaar in het eerste weekend van augustus wordt georganiseerd door de Lichtaartse Kloppers. Op deze markt zijn er meer dan 140 standen, waar heel wat ambachtslieden demonstraties geven en vertellen over hun vakmanschap. Zo vind je er onder andere een smid, een instrumentenbouwer, een mandenmaker, een klompenmaker, een sigarenmaker en een kantklosser.

%AutoEntityLabel%

De Volksfeesten werden voor het eerst georganiseerd in 1983, met de bedoeling om de inwoners van Moorsel een gezamenlijk feest te bezorgen. Bij de voorbereidigen van elke editie werkt het Feestcomité samen met alle mogelijke verenigingen of sympatisanten van het dorp. Aanvankelijk was de Pachthofstraat de locatie voor de feestelijkheden, maar sinds een paar jaar hebben de feesten plaats ter hoogte van de kerk en de Steenberg. De opbrengst van de Volksfeesten wordt ieder jaar integraal aan een goed doel geschonken.

Vredefeesten (Sint-Niklaas)

Tijdens het eerste weekend van september staan in Sint-Niklaas vrede, solidariteit en diversiteit centraal. Dat zijn namelijk de centrale onderwerpen van de Vredefeesten die er jaarlijks georganiseerd worden. De hoofdonderdelen van dit driedaagse evenement zijn het internationale ballonfestival en het stadsfestival Villa Pace.

Walem staat sinds jaar en dag bekend als een heksendorp. Er doolden vroeger door het dorp heksen die heimelijk de koeien droog zetten, de uiers verdroogden of de koeien gewoonweg in hun stal de nek omwrongen, de geburen een kwade hand oplegden en de kinderen 's nachts aan hun bed deden bleiten, de boter deden sterk worden... Mie-Den-Bril en Trees-De-Wolf zijn 2 voorbeelden van namen van heksen die in Walem hebben geleefd. 

Pagina's