Reuzenkaart

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Hieronder vindt u een overzicht van de reuzen in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 735 reuzen. Staat uw reus er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Raf (Belsele)
De reus is genoemd naar zijn ontwerper de laatste echte dorpsmid van Belsele Rossaert Raphaél.
Regina van Melsele (Melsele (Beveren))
De reus stelt een aardbeiplukster voor en is een eerbetoon aan de vrouwelijke vaardige handenarbeid die in het aardbeicentrum Melsele al sinds de jaren dertig beoefend wordt. “Regina” is één van de aardbeisoorten die in Melsele geteeld worden.
%AutoEntityLabel%
Reinaert is het hoofdpersonage uit 'Van den vos Reynaerde', een bekend Vlaams dierenepos uit de 12e/13e eeuw.
%AutoEntityLabel%
Hij is medeoprichter van de vzw volkstuinen in Deurne.
René Van Schavuit (Sint-Margriete)
De namen Rene en Reynolda verwijzen beide naar Reynaert de Vos. Die speelde een hoofdrol in verschillende kermissen in Sint-Margriete. De lotgevallen van de vos Reynaert zouden zich ook in deze streek hebben afgespeeld. Hun familienaam Schavuit verwijst naar het streekbier ‘Sentse Schavuit’ van de Orde van de Sentse Schavuiten.
%AutoEntityLabel%
Naar aanleiding van de kermis van O.-L.-Vrouw ter Sneeuw (begin augustus) besloten de bewoners van Borgerhout de optocht in 1712 op te luisteren met figuren. Zij baseerden zich op de Ommegang in Antwerpen. Zo werden er een grote reus en een reuzin gemaakt. Vanaf 1716 is er ook sprake van twee kleine reusjes. In 1722 worden dansschoenen aangekocht voor twee reuzekes en twee reuzinnekes. Daarnaast spreken bronnen ook over Kinnebaba, als kind van het grote reuzenkoppel.

De Antwerpse optochten bestonden uit een vaste reeks van punten.
Reus (Duffel)
Volgens sommige auteurs zou de Reus ouder zijn dan de rest van de reuzengroep, en aanvankelijk als Goliath mee in processies optrekken. Die naam (Goliath) is alleszins niet bewaard gebleven - hij staat enkel bekend als 'de Reus'.
Reus (Wetteren)
Lang geleden zou in de bossen van de Warande een reuzenfamilie gewoond hebben. Op een dag trokken de Wetterse reuzen naar Laarne om het reuzengeslacht dat daar in het kasteel resideerde, voor hun hoogmoed te straffen. Het beleg was gevaarlijk en duurde lang, maar de Wetterse reuzen zegevierden. Op één na sneuvelden alle Laarnse reuzen. Degene die overbleef, werd door de overwinnaars gevangengenomen en naar Wetteren gevoerd. Andere bronnen geven ons een lichtjes verschillende versie. Na de strijd zou slechts één Wetterse reus overgebleven zijn.
%AutoEntityLabel%
Reus Bernard verwijst naar Bernard Huysman. De familie Huysman heeft 260 jaar gepacht op het Groot Goed in Eeklo. In de volksmond spreekt met van de Huysmanhoeve.
Reus Kamiel (Aalst)
De reus werd gemaakt op vraag van de stad door De Tettemoesjen en De Stopnoillekes naar aanleiding van zijn 30 jaar keizerschap.
Reus Mie Matsjoefel (Steendorp)
Na het einde van de carnavalviering van 2001 vond het carnavalcomité dat een popverbranding op dinsdag een orgelpunt van de voorbije carnavalviering zou zijn. Zodoende werd op dinsdag 12 februari 2002 de eerste Klos en Kloter verbraunding georganiseerd.
Het daaropvolgende jaar werd deze feestdag uitgebreid met de eerste Matsjoefelenommegaunk. Bij de eerste editie hielden de meeste mannen het bij een “even komen kijken want die zullen dat toch maar voor het lachen aangekondigd hebben’. Ondanks de behoudenheid werd de eerste Matsjoefelenommegaunk op dinsdag 4 maart 2003 toch een succes.
%AutoEntityLabel%
De reus is een eerbetoon aan Hubert Pitsaer die maar liefst vijftig jaar burgervader van de gemeente was
Reus Riddart (Maaseik)
De reus verwijst naar de Kaartridder van Heppeneert. Volgens de legende zou deze ridder na de dood van zijn vrouw verslaafd werd aan het kaartspel en op die manier al zijn geld verspeelde. Omdat hij zijn rijkdom en kasteel Borckhoff dreigt te verliezen, sluit de ridder een pakt met de duivel. Hij verkoopt hem zijn ziel in ruil voor zeven jaar luxe. Wanneer de zeven jaar bijna om zijn, geeft de ridder nog een groot afscheidmaal voor zijn vrienden. Die raden hem aan tot de heilige Gertrudis te bidden, wat de ridder dan ook doet.
%AutoEntityLabel%
Naar aanleiding van de kermis van O.-L.-Vrouw ter Sneeuw (begin augustus) besloten de bewoners van Borgerhout de optocht in 1712 op te luisteren met figuren. Zij baseerden zich op de Ommegang in Antwerpen. Zo werden er een grote reus en een reuzin gemaakt. Vanaf 1716 is er ook sprake van twee kleine reusjes. In 1722 worden dansschoenen aangekocht voor twee reuzekes en twee reuzinnekes. Daarnaast spreken bronnen ook over Kinnebaba, als kind van het grote reuzenkoppel.

De Antwerpse optochten bestonden uit een vaste reeks van punten.
Reuzin (Wetteren)
Lang geleden zou in de bossen van de Warande een reuzenfamilie gewoond hebben. Op een dag trokken de Wetterse reuzen naar Laarne om het reuzengeslacht dat daar in het kasteel resideerde, voor hun hoogmoed te straffen. Het beleg was gevaarlijk en duurde lang, maar de Wetterse reuzen zegevierden. Op één na sneuvelden alle Laarnse reuzen. Degene die overbleef, werd door de overwinnaars gevangengenomen en naar Wetteren gevoerd. Andere bronnen geven ons een lichtjes verschillende versie. Na de strijd zou slechts één Wetterse reus overgebleven zijn.
%AutoEntityLabel%
Jacques de la Douve is een historische figuur. In 1408 was hij "Heer van Nieuwkerke". Die titel kwam van een verre voorvader die een stuk grond aan de bevolking schonk waarop de kerk van Nieuwkerke gebouwd werd. De Heren van Nieuwkerke woonden in een kasteel dat zich niet ver van de huidige kerk bevond. Jacques de la Douve was naast heer van Nieuwkerke ook hoofd van het magistraat van de stad Belle.
%AutoEntityLabel%
Biografie / geschiedenis


Simon Utenhove, hoveling van Filips de Goede, stichtte in 1444 te Waarschoot een cisterciënzer priorij. Zeven monniken uit de priorij van Warmond (Nederland, prov. Zuid-Holland) namen als eersten hun intrek in het nieuwe klooster. De priorij werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, meestal met de toevoeging "(ten) Hove" naar de naam van de stichter. De eerste gebouwen waren klaar in 1448; de kerk werd in 1460 gewijd. Voor 1499 werd het klooster door Franse troepen platgebrand. De heropbouw werd in 1513 beëindigd met de wijding van de nieuwe kerk.
Ridder Wittoen (Oostkamp)
De reus is gemaakt naar het evenbeeld van ridder Jan Wittoen, die in de 15de eeuw streed aan de zijde van hertog Filips De Goede in de slag van Bergen en Vimen. Jan Wittoen was getrouwd met jonkvrouw Ligarde Baefs, die ook als reus vereeuwigd is.

Pages