Nieuws

Marita de Sterck bundelt volkssprookjes

Volkssprookjes zijn reizigers: ze doorkruisen ruimte en tijd, verbinden generaties en culturen en nodigen uit tot spelen. In haar nieuwste publicatie Wreed schoon bundelde Marita De Sterck zulke verhalen, die ze bij 40 cultuurgroepen die in België en Nederland wonen bij elkaar sprokkelde. Dat levert een heerlijke collectie van niet-verkinderlijkte, ongecensureerde volkssprookjes uit alle hoeken van de wereld op. Jonas Thys stond in voor de prenten die in elk van de verhalen 1 sleutelscène tot leven brengen.

Wat vieren we eigenlijk op Pinksteren?

Op de vijftigste dag na Pasen (de verrijzenis van Jezus) en tien dagen na Hemelvaart (de dag waarop Jezus in de hemel opgenomen werd) viert de christelijke gemeenschap Pinksteren of Sinksen.

Traditiedrager van de maand: Colombe Chokki koestert geboorterituelen uit Benin

In de H. Magdalenakerk in Brugge kun je van 29 april tot 11 juni 2017 de expo 'Hallo baby' bezoeken. Deze tentoonstelling zet veranderende geboorterituelen in Vlaanderen en Brussel in de kijker. Een van de verhalen die je straks op de expo kunt ontdekken, is dat van Colombe Chokki (61). Colombe is geboren en getogen in Benin en kwam via het werk van haar man in Brussel terecht.

Boek ‘Heiligen en tradities in Vlaanderen’

Uitgeverij Davidsfonds bracht zopas het boek Heiligen en tradities in Vlaanderen uit. In deze uitgave buigen tal van specialisten zich onder redactionele leiding van Hans Geybels over de vooral religieuze volkscultuur in Vlaanderen.

Erfgoeddag 2017

Op zondag 23 april 2017 is het Erfgoeddag. Dat betekent dat tal van erfgoedinstellingen en in Vlaanderen en Brussel je weer met veel plezier een blik op hun erfgoedwerking gunnen. Het centrale thema dat dit jaar alle initiatieven met elkaar verbindt, is zorg. Het volledige programma bevat maar liefst 800 activiteiten. Op www.erfgoeddag.be ontdek je in een handomdraai wat er bij jou in de buurt te beleven valt en kun je zelfs je persoonlijke parcours samenstellen.

Zeezegeningenkalender 2017

Aan de kust luiden zeezegeningen traditioneel het begin van het toeristische seizoen in. Door de zegen uit te spreken over de zee wordt bescherming gevraagd voor iedereen die zich op zee begeeft of van de zee leeft. Tijdens vissersmissen herdenken nabestaanden hun geliefden die op zee het leven gelaten hebben. Ook dit jaar is er opnieuw een handige kalender van alle zeezegeningen en vissersmissen in de Belgische kustgemeenten.

Strategische visienota cultureel erfgoed

Op 31 maart 2017 heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn Strategische visienota cultureel erfgoed aan de Vlaamse Regering voorgesteld. In dit document legt de minister uit hoe hij musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen die een dienstverlenende rol opnemen wil ondersteunen tijdens de beleidsperiode 2019-2023.

LECA is 25 jaar!

Op 3 april 2017 bestaat LECA 25 jaar. Sinds dag 1 hebben we voor en mèt vrijwilligers en collega-organisaties expertise opgebouwd, trajecten ontwikkeld en netwerken opgezet. Zo groeiden we uit tot het expertisecentrum alledaags erfgoed zoals jullie ons vandaag kennen. Bedankt om al die jaren een beroep op ons te doen. Dankzij jullie was het altijd een feest om rond alledaags erfgoed te werken. Onze 25ste verjaardag vormt meteen ook een groot scharnierpunt.

13/5: Nieuwe contactdag 'Op handen gedragen'

Onder de noemer 'Op handen gedragen' werken LECA, CRKC en KADOC-KU Leuven al een aantal jaar samen rond integrale erfgoedzorg voor processie-erfgoed. Op 13 mei 2017 organiseren we samen een nieuwe contactdag voor iedereen die bij het doorgeven van processie-erfgoed betrokken is. Tijdens deze bijeenkomst in Erfgoed- en Congrescentrum Lamot in Mechelen wordt o.a. de geactualiseerde inspiratiebrochure 'Op handen gedragen' voorgesteld. Via rondetafelgesprekken gaan we ook in op de noden en behoeften waar processiecomités mee te maken krijgen.

Rituelenproject wint Gastvrije Award

In december 2016 gaf LECA op vraag van het expertisecentrum erfgoededucatie een gastcollege over rituelen aan de studenten van de lerarenopleiding aan de VIVES Hogeschool in Tielt. Met info uit deze en andere lezingen als vertrekpunt ontwikkelden de studenten daarna lespakketten rond rituelen en diversiteit die kinderen met en zonder een migratieachtergrond laten stilstaan bij gemeenschappelijke waarden. De groep werkte hiervoor samen met het opvangcentrum in Langemark-Poelkapelle en twee scholen uit de buurt.

Pagina's